Home > Centrum prasowe > Immunoterapia raka wątroby – trwają zaawansowane badania

Immunoterapia raka wątroby – trwają zaawansowane badania

immunoterapia raka wątroby

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała wniosek uzupełniający o rozszerzenie wskazań do stosowania niwolumabu u chorych na raka wątrobowokomórkowego (HCC) po wcześniejszym leczeniu sorafenibem. FDA nadała wnioskowi status priorytetowy. Daje to nadzieję na rejestrację immunoterapii raka wątroby w niedługim czasie.

Analiza wyników badania klinicznego fazy I/II CheckMate 040 wskazuje, że zastosowanie inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego niwolumabu przekłada się na uzyskanie odpowiedzi u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego, którzy nie uzyskali całkowitej odpowiedzi na sorafenib – niezależnie od zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub C (HCV). Wyniki badania dotyczącego skuteczności immunoterapii raka wątroby przedstawiono w trakcie tegorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Jak czytamy na portalu termedia.pl – do badania klinicznego CheckMate 040, które rozpoczęło się w 2015 roku włączono 214 chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego, którzy rozpoczęli leczenie niwolumabem w dawce 3 mg/kg masy ciała. Część chorych otrzymywała wcześniej sorafenib.

Obecnie prowadzone jest badanie fazy 3. CheckMate459, które porównuje niwolumab z sorafenibem w leczeniu 1. linii pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

 

Immunoterapia raka wątroby – trwają badania, źródło:

http://www.onclive.com/web-exclusives/fda-grants-nivolumab-priority-review-for-liver-cancer
https://www.termedia.pl/onkologia/Immunoterapia-skuteczna-w-leczeniu-raka-watrobowokomorkowego,26510.html

Immunoterapia raka wątroby – trwają zaawansowane badania
9 głosów, średnia: 4.67 (wynik: 93%)
Powiązane materiały
Aktualizacja wytycznych ASCO dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca
ESMO
ESMO 2017 – prezentacja wybranych doniesień
Przegląd prasy i aktualnych publikacji poświęconych immunoterapii nowotworów
konferencja ASCO 2016 immunoterapia
Konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO 2017 pod znakiem doniesień z immunoterapii