Home > Centrum prasowe > Immunoterapia raka wątroby – trwają badania

Immunoterapia raka wątroby – trwają badania

immunoterapia raka wątroby

Analiza pośrednia badania klinicznego fazy ½ CheckMate040 wskazuje, że zastosowanie inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego niwolumabu przekłada się na uzyskanie odpowiedzi u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego, którzy nie uzyskali całkowitej odpowiedzi na sorafenib.

Jak czytamy w doniesieniu opublikowanym portalu termedia.pl – do badania klinicznego checkMate 040, które rozpoczęło się w 2015 roku włączono 214 chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego, którzy rozpoczęli leczenie niwolumabem w dawce 3 mg/kg masy ciała. Część chorych otrzymywała wcześniej sorafenib (n=145; 90%-progresja choroby, 10%-nietolerancja leczenia). Całkowity odsetek obiektywnych odpowiedzi u chorych leczonych niwolumabem wyniósł 14,5% (dodatkowo u 40% odnotowano stabilizację choroby). Mediana czasu do uzyskania odpowiedzi (pierwszorzędowy punkt końcowy) wyniosła 2,8 miesiaca niezależnie od nosicielstwa wirusów zapalenia wątroby.

Obecnie prowadzone jest badanie fazy 3. CheckMate459, które porównuje niwolumab z sorafenibem w leczeniu 1. linii pacjentów z zaawanosowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

 

Immunoterapia raka wątroby – trwają badania, źródło:

www.termedia.pl/onkologia/Immunoterapia-skuteczna-w-raku-watroby-,26067.html

Immunoterapia raka wątroby – trwają badania
2 głosy, średnia: 5.00 (wynik: 96%)
Powiązane materiały
nanocząstki
Nanocząstki pobudzają układ immunologiczny do walki z nowotworem
publikacje edukacyjne i naukowe na temat immunoonkologii
Publikacje edukacyjne na temat immuno-onkologii
Dwunasta edycja ogólnopolskiej kampanii „Wygrać z rakiem’
immunoterapia w raku płuca - korzyści, prof Krzakowski
Co z refundacją immunoterapii w zaawansowanym raku płuca?