Home > Centrum prasowe > Akademia Czerniaka 2017 – cykl konferencji na temat nowotworów skóry

Akademia Czerniaka 2017 – cykl konferencji na temat nowotworów skóry

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL zapraszają do udziału w czwartej edycji Akademii Czerniaka – cyklu konferencji poświęconych tematyce nowotworów skóry. Spotkania dedykowane są w szczególności: dermatologom, onkologom i chirurgom oraz wszystkim innym lekarzom zainteresowanym profilaktyką, diagnostyką i terapią czerniaka. Wydarzenie będzie okazją do omówienia dostępnych w Polsce schematów terapii czerniaka, sprawdzonych metod leczenia powikłań, a także dyskusji o skutecznej profilaktyce oraz stosowaniu standardów PTChO.

W ramach Akademii Czerniaka 2017 przewidziano trzy konferencje: w Rzeszowie (11 marca 2017), w Białymstoku (1 kwietnia 2017), w Bydgoszczy (27 maja 2017).
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Akademii Czerniaka 2017 jest prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski. Wśród zaproszonych do udziału wykładowców i wybitych ekspertów znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewic, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr n. med. Ewa Chmielowska, dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, dr Hanna Koseła-Paterczyk, dr Katarzyna Kozak, dr n. med. Tomasz Świtaj.
 
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
https://www.instytutpwn.pl/konferencja/akademia-czerniaka-2017
 


 

AKADEMIA CZERNIAKA 2017 – PROGRAM RAMOWY

 • 08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00 – 09:20 Wykład inauguracyjny: Nowotwory skóry 2017 – perspektywy – Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • 09:20 – 10:00 SESJA I – Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii – Prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek
 • 10:00 – 10:20 SESJA II – Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym. Rzeszów: Dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, Bydgoszcz: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
 • 10:20 – 10:55 Leczenie przerzutów in-transit. Leczenie uzupełniające. Inne rzadkie nowotwory skóry – Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • 10:55 – 11:10 Dyskusja
 • 11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:15 SESJA III – sesja pod patronatem firmy Novartis – Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF w leczeniu 1 linii czerniaka, rola przeciwciał anty-PD-1, Rzeszów: Dr Hanna Koseła-Paterczyk, Białystok: Dr n. med. Katarzyna Kozak, Bydgoszcz: Dr n. med. Tomasz Świtaj
 • 12:15 – 13:30 SESJA IV – Przypadki kliniczne – Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przypadek kliniczny z regionu Rzeszów: Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Białystok: Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, Bydgoszcz: Dr n. med. Ewa Chmielowska, GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE
 • 13.30-14.00 Debata: problemy terapii nowotworów skóry – Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski oraz: Rzeszów: Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska, Dr Hanna Koseła-Paterczyk, Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Białystok: Dr n. med. Katarzyna Kozak, Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, Bydgoszcz: Dr n. med. Tomasz Świtaj, Dr n. med. Ewa Chmielowska
 • 14:00 Zakończenie, rozdanie certyfikatów i lunch

 

Akademia Czerniaka 2017 – cykl konferencji na temat nowotworów skóry
8 głosów, średnia: 4.75 (wynik: 94%)
Powiązane materiały
XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC
Immunoterapia zaawansowanego czerniaka – prof. Piotr Rutkowski
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology poznan 2017
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology
konferencje dotyczące immunoterapii 2018
Międzynarodowe konferencje poświęcone immunoterapii