Home > Centrum prasowe > XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC

W dniach 16-18 listopada w Warszawie odbędzie się 11 edycja Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca – Best of WCLC. To jedna z najważniejszych krajowych wydarzeń poświęconych tematyce leczenia nowotworów płuc. Listopadowe sympozjum odbywa się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer IASLC.

Organizatorzy zapraszają do udziału w sesjach prowadzonych wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, sekcją onkologiczną tego Towarzystwa, Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej. Obecność tak wielu ekspertów, również zagranicznych, pozwoli na wymianę wielu cennych obserwacji i doświadczeń.

Osiągnięcia biologii molekularnej, rozwój technik torakochirurgii oraz technologii w radioterapii spowodowały, że coraz częściej leczenie jest profilowane do indywidualnych potrzeb każdego chorego. Korzyści odnoszone z leczenia zależą od decyzji podejmowanych wspólnie – przez specjalistów różnych dziedzin. Jest naszym celem, aby nadchodząca konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem anatomopatologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne. Dodatkowo w programie tegorocznej konferencji znalazły się warsztaty dla pulmunologów, dla techników, z radioterapii oraz z diagnostyki obrazowej.

W programie przewidziano kilka paneli dotyczących wykorzystania immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca. Portal immuno-onkologia.pl jest patronem medialnym 11 edycji Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca – Best of WCLC.

Szczegółowe informacje i program wydarzenia znajdują się na stronie: www.bestofwclcrakpluca11.pl

 

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC
14 głosów, średnia: 4.43 (wynik: 88%)
Powiązane materiały
V Europejski Kongres Immunologii
Cykl spotkań warsztatowych: AKADEMIA RAKA PŁUCA 2018
Konferencja PTO – Innowacyjne Terapie w Onkologii
Akademia Czerniaka 2018 – cykl konferencji na temat nowotworów skóry