Home > Centrum prasowe > XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC

W dniach 16-18 listopada w Warszawie odbędzie się 11 edycja Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca – Best of WCLC. To jedna z najważniejszych krajowych wydarzeń poświęconych tematyce leczenia nowotworów płuc. Listopadowe sympozjum odbywa się pod patronatem International Association for the Study of Lung Cancer IASLC.

Organizatorzy zapraszają do udziału w sesjach prowadzonych wspólnie z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc, sekcją onkologiczną tego Towarzystwa, Polskim Towarzystwem Onkologicznym i Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej. Obecność tak wielu ekspertów, również zagranicznych, pozwoli na wymianę wielu cennych obserwacji i doświadczeń.

Osiągnięcia biologii molekularnej, rozwój technik torakochirurgii oraz technologii w radioterapii spowodowały, że coraz częściej leczenie jest profilowane do indywidualnych potrzeb każdego chorego. Korzyści odnoszone z leczenia zależą od decyzji podejmowanych wspólnie – przez specjalistów różnych dziedzin. Jest naszym celem, aby nadchodząca konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Jak co roku odbędą się warsztaty z udziałem anatomopatologów we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów oraz warsztaty torakochirurgiczne. Dodatkowo w programie tegorocznej konferencji znalazły się warsztaty dla pulmunologów, dla techników, z radioterapii oraz z diagnostyki obrazowej.

W programie przewidziano kilka paneli dotyczących wykorzystania immunoterapii w leczeniu zaawansowanego raka płuca. Portal immuno-onkologia.pl jest patronem medialnym 11 edycji Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca – Best of WCLC.

Szczegółowe informacje i program wydarzenia znajdują się na stronie: www.bestofwclcrakpluca11.pl

 

XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca – BEST OF WCLC
14 głosów, średnia: 4.43 (wynik: 88%)
Powiązane materiały
Akademia Czerniaka 2018 – cykl konferencji na temat nowotworów skóry
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology poznan 2017
10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology
konferencje dotyczące immunoterapii 2018
Międzynarodowe konferencje poświęcone immunoterapii
projekt stream, immunoonkologia
Warsztaty: Zastosowanie metod cytometrii przepływowej w immunoonkologii