Home > Baza wiedzy > Mija 5 lat od rejestracji niwolumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Mija 5 lat od rejestracji niwolumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Równo 5 lat temu (19 czerwca 2015 roku) Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu
zaawansowanego czerniaka (zarówno u pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i po niepowodzeniu wcześniejszych terapii). Cząsteczka niwolumab była pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 zarejestrowanym w Europie.

Immunoterapia oparta na stosowaniu przeciwciał monoklonalnych modyfikujących aktywność punktów kontrolnych okazała się przełomem w onkologii. Cząsteczki immunokompetentne stanowią współcześnie fundament leczenia zaawansowanego czerniaka, ale również wielu innych typów nowotworów.

Dla przypomnienia, rejestracja niwolumabu nastąpiła w wyniku przyspieszonej oceny Komitetu ds. Produktów
Medycznych Stosowanych u Ludzi w oparciu o wyniki badania CheckMate-066 (w którym wykazano poprawę
całkowitego przeżycia w porównaniu z dakarbazyną u pacejntów w pierwszej linii leczenia) oraz badania CheckMate-037 (w którym wykazano lepsze odpowiedzi w porównaniu do chemioterpii w kolejnej linii leczenia).

Polscy chorzy otrzymali dostęp do immunoterapii niwolumabem 1 lipca 2016 rok. Tego dnia wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych, w ramach którego refundacją objęto niwolumab i pembrolizumab w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka.

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA CZERNIAKA

POLECANE: DOSTĘP DO IMMUNOTERAPII W POLCE
 

Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka
Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne
książka immunologia przełomowa terapia
Książka „Przełomowa terapia. Immunologia kontra nowotwory”
refundacja niwolumabu
Leczenie adjuwantowe czerniaka na styczniowej liście refundacyjnej
terapia CAR-T w Polsce
Terapia CAR-T: dostęp, doświadczenia i perspektywy na rynku polskim