Home > Baza wiedzy > Mija 5 lat od rejestracji niwolumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Mija 5 lat od rejestracji niwolumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Równo 5 lat temu (19 czerwca 2015 roku) Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu
zaawansowanego czerniaka (zarówno u pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i po niepowodzeniu wcześniejszych terapii). Cząsteczka niwolumab była pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 zarejestrowanym w Europie.

Immunoterapia oparta na stosowaniu przeciwciał monoklonalnych modyfikujących aktywność punktów kontrolnych okazała się przełomem w onkologii. Cząsteczki immunokompetentne stanowią współcześnie fundament leczenia zaawansowanego czerniaka, ale również wielu innych typów nowotworów.

Dla przypomnienia, rejestracja niwolumabu nastąpiła w wyniku przyspieszonej oceny Komitetu ds. Produktów
Medycznych Stosowanych u Ludzi w oparciu o wyniki badania CheckMate-066 (w którym wykazano poprawę
całkowitego przeżycia w porównaniu z dakarbazyną u pacejntów w pierwszej linii leczenia) oraz badania CheckMate-037 (w którym wykazano lepsze odpowiedzi w porównaniu do chemioterpii w kolejnej linii leczenia).

Polscy chorzy otrzymali dostęp do immunoterapii niwolumabem 1 lipca 2016 rok. Tego dnia wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych, w ramach którego refundacją objęto niwolumab i pembrolizumab w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka.

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA CZERNIAKA

POLECANE: DOSTĘP DO IMMUNOTERAPII W POLCE
 

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii gliwice
Niekomercyjne badanie kliniczne: immunoterapia raka kory nadnercza
razem w immuno-onkologii
Webinar: Tackling Post-COVID Healthcare Challenges in Central and Eastern Europe
toripalimab
Toripalimab w leczeniu raka nosowej części gardła
rak płuca 21 raport
Raport: Rak Płuca – 2021. Rekomendacje zmian