Home > Baza wiedzy > Mija 5 lat od rejestracji niwolumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Mija 5 lat od rejestracji niwolumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka

Równo 5 lat temu (19 czerwca 2015 roku) Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu
zaawansowanego czerniaka (zarówno u pacjentów wcześniej nieleczonych, jak i po niepowodzeniu wcześniejszych terapii). Cząsteczka niwolumab była pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 zarejestrowanym w Europie.

Immunoterapia oparta na stosowaniu przeciwciał monoklonalnych modyfikujących aktywność punktów kontrolnych okazała się przełomem w onkologii. Cząsteczki immunokompetentne stanowią współcześnie fundament leczenia zaawansowanego czerniaka, ale również wielu innych typów nowotworów.

Dla przypomnienia, rejestracja niwolumabu nastąpiła w wyniku przyspieszonej oceny Komitetu ds. Produktów
Medycznych Stosowanych u Ludzi w oparciu o wyniki badania CheckMate-066 (w którym wykazano poprawę
całkowitego przeżycia w porównaniu z dakarbazyną u pacejntów w pierwszej linii leczenia) oraz badania CheckMate-037 (w którym wykazano lepsze odpowiedzi w porównaniu do chemioterpii w kolejnej linii leczenia).

Polscy chorzy otrzymali dostęp do immunoterapii niwolumabem 1 lipca 2016 rok. Tego dnia wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych, w ramach którego refundacją objęto niwolumab i pembrolizumab w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka.

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA CZERNIAKA

POLECANE: DOSTĘP DO IMMUNOTERAPII W POLCE
 

Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka 2023
Tydzień Świadomości Czerniaka 2023
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58
dr Michał Seweryn
Polak w zespole, który pracuje nad innowacyjną metodą walki z rakiem
refundacja podwójnej immunoterapii raka jelita
Podwójna immunoterapia refundowana dla pacjentów z rakiem jelita grubego