Home > Centrum prasowe > Akademia Immunoonkologii w praktyce klinicznej

Akademia Immunoonkologii w praktyce klinicznej

 
2 marca 2017 roku w warszawskim hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport odbędzie się wydarzenie: Akademia Immunoonkologii w praktyce klinicznej.

 

AKADEMIA IMMUNOONKOLOGII – PROGRAM WYDARZENIA

 • 16.00–16.05 Otwarcie – prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
 • 16.05–16.25 Wykład otwierający: Perspektywy dla immunoterapii – prof. dr hab. n. med. M. Krzakowski
 • 16.25–17.35 Skuteczność immunoterapii w świetle aktualnych danych klinicznych — interaktywna dyskusja, Moderator: prof. dr hab. n. med. P. Rutkowski
 • 16.25–16.35 Wpływ doboru pacjenta na skuteczność immunoterapii – dr n. med. E. Kalinka-Warzocha
 • 16.35.–16.45 Ocena odpowiedzi na leczenie. Potencjalne pułapki i zagrożenia – dr n. med. M. Ziobro
 • 16.45–16.55 Jak długo stosować immunoterapię? Czy warto stosować po progresji choroby? – dr hab. n. med. J. Mackiewicz
 • 16.55–17.15 Długoterminowa strategia leczenia nowotworów. Immunoterapia czy terapia celowana? Trwałość odpowiedzi – Dr. Ronnie Shapira-Frommer, Senior Physician in Oncology Institute, the Ella Institute for Immunotherapy, Sheba MC (Israel)
 • 17.15–17.35 Korzyści i wyzwania skojarzenia anty-CTLA4 z anty-PD1 – Prof. Dr. med. J. Landsberg, University Clinic Bonn (Germany)
 • 17.35–18.00 Dyskusja ekspertów – prof. dr hab. n. med. P. Rutkowski, dr n. med. E. Kalinka-Warzocha, dr n. med. M. Ziobro, dr hab. n. med. J. Mackiewicz, Dr. Ronnie Shapira-Frommer, Prof. Dr. med. J. Landsberg, prof. dr hab. n. med. P. Wysocki, prof. dr hab. n. med. M. Krzakowski
 • 18.00–18.20 P r z e r w a
 • 18.20–19.05 Sesja sponsorowana BMS: Zarządzanie bezpieczeństwem immunoterapii — analiza przypadków klinicznych. Moderator: prof. dr hab. n. med. D. Kowalski
 • 18.20–18.30 Leczenie immunosupresyjne w trakcie immunoterapii dr n. med. T. Świtaj
 • 18.30–18.40 Zapalenia jelita grubego w trakcie immunoterapii – dr K. Kozak
 • 18.40–18.55 Endokrynopatie w trakcie immunoterapii – dr n. med. M. Stelmachowska-Banaś
 • 18.55–19.05 Zapalenia narządowe w trakcie immunoterapii – dr n. med. A. Płużański
 • 19.05–19.15 Dyskusja
 • 19.15–19.25 Nowotwory chorobą przewlekłą. Nadzieje i wyzwania – prof. dr hab. n. med. P. Wysocki
 • 19.25–19.30 Zamknięcie