Home > Baza wiedzy > AOTMiT rekomenduje refundację podwójnej immunoterapii w raku jelita grubego

AOTMiT rekomenduje refundację podwójnej immunoterapii w raku jelita grubego

agencja technologii badań medycznych

Jak donosi serwis internetowy termedia.pl w artykule red. Moniki Stelmach – Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zarekomendował objęcie refundacją niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w programie lekowym Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20). Wskazanym warunkiem jest wdrożenie instrumentu dzielenia ryzyka o mechanizmie zabezpieczającym maksymalny poziom wydatków płatnika publicznego.

Ocena skuteczności wnioskowanej technologii została oparta na dwóch jednoramiennych badaniach klinicznych fazy II – CheckMate 142 oraz GERCOR NIPICOL – w których uczestniczyli pacjenci z przerzutowym rakiem jelita grubego z zaburzeniami mechanizmu naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA (dMMR) lub z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H).

Ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów objęcie refundacją ocenianych produktów leczniczych jest uzasadnione. Jednakże istnieje wiele niepewności związanych z ograniczeniami analizy klinicznej, a także z liczebnością populacji docelowej, a w konsekwencji – całkowitym kosztem terapii. Ewentualna refundacja musiałaby się wiązać z wdrożeniem dodatkowego instrumentu dzielenia ryzyka zabezpieczającego całkowite wydatki z budżetu płatnika poprzez uzależnienie go od efektu terapii oraz dostosowaniem zapisów istniejącego programu lekowego B.4. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 – C20)” – czytamy w podsumowaniu artykułu na stronie termedia.pl

źródło: termedia.pl

zobacz również: Komisja Europejska zarejestrowała podwójną immunoterapię w raku jelita grubego

Powiązane materiały
Nowotwory pokarmowe w Polsce
Sytuacja pacjentów z nowotworami pokarmowymi w Polsce
refundacja podwójnej immunoterapii raka jelita
Podwójna immunoterapia refundowana dla pacjentów z rakiem jelita grubego
co w zdrowiu immunoterapia
Postęp w leczeniu nowotworów układu pokarmowego
skojarzona immunoterapia rak jelita grubego niwolumab
KE: skojarzona immunoterapia w raku jelita grubego (dMMR, MSI-H)