Home > Baza wiedzy > Doniesienia z ASCO 2019 – immunoterapia czerniaka

Doniesienia z ASCO 2019 – immunoterapia czerniaka

 

Doniesienia z ASCO 2019 – leczenie czerniaka

Tematem przewodnim jednej z finalnych sesji tegorocznej konferencji ASCO 2019 był czerniak. W trakcie kongresu dyskutowano o zastosowaniu immunoterapii czerniaka na różnych etapach choroby i leczenia.

Hussein Abdul-Hassan Tawbi, M.D., Ph.D. z MD Anderson Cancer Center zaprezentował wyniki badania klinicznego II fazy (NCT02320058), w której uczestniczyli pacjenci cierpiący z powodu przerzutowego czerniaka IV stadium.  Chorzy, u których wystąpiły przerzuty czerniaka do mózgu, leczeni byli w pierwszej fazie immunoterapią skojarzoną z dwóch specyfików – przeciwciał anty-PD-1 (niwolumab) oraz anty-CTLA-4 (ipilimumab), a następnie samym niwolumabem. Spośród pacjentów z aktywnymi zmianami przerzutowymi, 54% odpowiedziało na terapię, natomiast u 63% zaobserwowano zatrzymanie progresji zmian przez okres 6 miesięcy. Więcej niż połowa wszystkich pacjentów żyje do dziś. W podgrupie pacjentów ze zmianami przerzutowymi dającymi objawy nowotworu, tylko 22% odpowiedziało na terapię, chociaż u połowy z nich guzy całkowicie zniknęły. 66% pacjentów z tej grupy żyło przynajmniej przez 6 miesięcy, a połowa grupy przynajmniej 8,7 miesiąca.

Carina Owen z Melanoma Institute of Australia omówiła prace prowadzone pod kierownictwem dr Georginy V. Long, która analizowała pacjentów z czerniakiem stadium III i IV z 16 różnych instytucji, którym po resekcji nowotworu podawano niwolumab w celu uniknięcia nawrotu. Badanie obejmowało 800 pacjentów. Okazało się, że u 83% chorych z tej grupy nie wystąpił nawrót choroby. U reszty pacjentów, którzy doświadczyli wznowy w trakcie trwania leczenia niwolumabem zaproponowano dalsze postępowanie. Zaobserwowano odpowiedzi zarówno po ponownym leczeniu immunoterapią PD-1 w monoterapii oraz w połączeniu z immunoterapią CTLA-4, a także dalszym leczeniu za pomocą terapii celowanej przeciwko BRAF / MEK.

Dr Alexander M. Menzies z Melanoma Institute Australia przedstawił prace prowadzone z udziałem dr Georginy Long oraz Richard’a A. Scolyer. Badacze analizowali 6 różnych badań klinicznych, w których pacjenci cierpiący z powodu czerniaka w III stadium byli leczeni immunoterapią anty-PD-1 (niwolumab) lub terapią celowaną przeciwko BRAF/MEK – zanim ich nowotwór został wycięty chirurgicznie. Przeanalizowano łącznie 184 przypadki, a u 41% pacjentów zaobserwowano na poziomie patologicznym całkowitą odpowiedź na leczenie, co oznacza, że mniej niż 10% ich zmian nowotworowych pozostawało aktywnych przed operacją. Całościowo, 65% pacjentów pozostało wolnymi od progresji przez okres minimum 2 lat. z czego 83% chorych z tej grupy było leczonych immunoterapią. Żaden z pacjentów otrzymujących immunoterapię, u którego zaobserwowano całkowitą odpowiedź na leczenie, nie miał nawrotu choroby do dnia dzisiejszego.

źródło:
https://www.cancerresearch.org/blog/june-2019/asco19-day-5-car-t-cells-pleural-cancers-melanoma
https://ascopost.com/

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii