Home > Centrum prasowe > Blinatumomab i CAR T cells – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej

Blinatumomab i CAR T cells – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej

W ostatnich dniach, podczas zjazdu American Association for the Advancement of Science w Waszyngtonie (USA), ogłoszono informacje o  spektakularnych wynikach badań dotyczących skuteczności immunoterapii w leczeniu nowotworów hematologicznych.

Jak donosi Gazeta Wyborcza, zespół naukowców kierowany przez Stanleya Riddella z Fred Hutchinson Cancer Research Center opracował innowacyjną procedurę leczniczą, która polegała na zastosowaniu u pacjentów w schyłkowym stadium ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) zmodyfikowanych limfocytów T, które w normalnych warunkach zajmują się niszczeniem bakterii i wirusów. W pierwszej kolejności lekarze pobrali od pacjentów ich limfocyty T, a następnie zmodyfikowali je w taki sposób, aby rozpoznawały i niszczyły komórki z antygenami charakterystycznymi dla ostrej białaczki limfoblastycznej. Tak przygotowane limfocyty z powrotem wstrzyknięto pacjentom. Immunoterapia spowodowała całkowitą remisję u 94 proc. pacjentów. U chorych na inne typy nowotworów krwi metoda była skuteczna w 80 proc. Niestety, niektórzy pacjenci doświadczyli poważnych skutków ubocznych, takich jak zaburzenia neurologiczne i spadki ciśnienia tętniczego.

– To metoda podwójnie celowana, w której wykorzystywane są autologiczne (własne) limfocyty pacjenta i wyposażane dodatkowo w “znacznik”, który ułatwia mu namierzenie chorych komórek – tłumaczył w rozmowie z Gazetą Wyborczą prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Instytutu Hematologii i Transplantologii w Warszawie.

Eksperci podkreślają, że “podkręcanie” i stymulowanie własnego układu odpornościowego pacjentów chorych na nowotwory jest jednym z tych kierunków, w którym onkologia prężnie się rozwija, a tzw. immuno-onkologia stanie się w niedalekiej przyszłości (obok radio- czy chemioterapii ) jedną z kluczowych metod leczenia raka.

 

Blinatumomab i CAR T cells  – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej

W grudniu 2015 roku Fundacja im. dr Macieja Hilgiera zorganizowała spotkanie informacyjno-edukacyjne poświęcone nowym możliwościom postępowania terapeutycznego w hematologii. Dr hab. med. Grzegorz W. Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił wykład dotyczący nowych możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z wykorzystaniem immunoterapii w postaci blinatumomabu oraz CAR T cells.

Cząsteczka blinatumomab stosowana jest w ostrej białaczce limfoblastycznej i reprezentuje nową formę immunoterapii. Blinatumomab jest przeciwciałem bispecyficznym, które jednocześnie rozpoznaje dwa antygeny i mogą to być antygeny obecne na dwóch różnych komórkach. Blinatumomab rozpoznaje cząsteczkę CD19 występującą na komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej z linii limfocytów B, a także cząsteczkę CD3, obecną na prawidłowych limfocytach T, odpowiedzialnych w układzie odpornościowym za zwalczanie nowotworów.

Działanie cząsteczki polega na przyciąganiu limfocytów T do komórki nowotworowej wykazującej cząsteczki CD19 i uruchomieniu całej kaskady działań zabójczych prowadzących do likwidacji komórki białaczkowej przez limfocyty T cytotoksyczne. W opinii eksperta, który wystąpił podczas konferencji blinatumomab powinien być stosowany najlepiej na wcześniejszym etapie leczenia. Immunoterapia blinatumomabem w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej została zatwierdzona przez FDA w 2014 roku. W Europie blinatumomab nie jest obecnie zarejestrowany. Jeden cykl leczenia kosztuje aktualnie około 480 tyś złotych.

Inną nową i obiecującą immunoterapią o której wspomniano podczas spotkania są CAR T cells czyli limfocyty T z chimerycznym receptorem. Inżynierowany limfocyt CAR T cell jest w stanie aktywnie odnajdywać komórki białaczkowe i reagować na nie – zabijając je. Ta forma terapii komórkowej polega na tym, że limfocytom T wszczepia się geny kodujące receptor dla antygenu CD19, obecnego na komórkach białaczkowych z linii limfocytów B. Komórki własne pacjenta, zmodyfikowane genetycznie i podane mu drogą dożylną, rozpoznają blasty białaczkowe, a następnie je zwalczają.

 

Technologia CAR T cells (chimeric antigen receptors T cells).
Immunoterapia CAR T cells polega na modyfikacji genetycznej komórek układu odpornościowego — limfocytów T — u pacjenta chorego na daną chorobę, zwłaszcza chłoniaki i inne nowotwory hematologiczne. Do komórek układu immunologicznego Wprowadza się za pomocą odpowiedniego wektora wirusowego sztuczny receptor (gen z zewnątrz, dodatkowo połączony z tzw. domenami aktywującymi limfocyt), który służy do rozpoznawania komórek rakowych. Tak zmodyfikowane komórki efektorowe zostają podane choremu, aby aktywnie poszukiwać komórek nowotworowych w jego organizmie. Po ich spotkaniu aktywują się i je likwidują. Co więcej, komórki wyposażone w receptor ulegają podziałom: im więcej komórek nowotworowych, tym więcej działających na nie komórek efektorowych — aż do skutku, czyli do całkowitego zniszczenia nowotworu. Strategia CAR T cells jest uznawana za przyszłość w leczeniu wielu typów nowotworów.

 

Ostra białaczka limfoblastyczna – immunoterapia – zobacz materiał filmowy:

Przedstawienie przypadku pacjenta
Jak sprawdzić, aby układ odpornościowy zaatakował białaczkę?
Przeciwciała monoklonalne – immunohematologia
Możliwości wykorzystania inżynierii genetycznej w hematologii
Blinatumomab – działanie leku, zastosowanie i skutki niepożądane immunoterapii z wykorzystaniem cząsteczki
CAR T cells – limfocyty T z chimerycznym receptorem w leczeniu ostrej białaczki limfo blastycznej

 

Blinatumomab i CAR T cells  – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej, opracował Jarosław Gośliński na podstawienie materiałów i prezentacji przedstawionej 17 grudnia 2015 na konferencji zorganizowanej przez Fundację im dr Macieja Hilgiera w Warszawie,
więcej: www.wyborcza.pl/1,75400,19642459,kolejny-sukces-terapii-limfocytami-w-walce-z-bialaczka.html
www.e.pulsmedycyny.pl/4435817,24590,szanuje-to-co-za-mna-i-patrze-przed-siebie

 

Blinatumomab i CAR T cells – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej
10 głosów, średnia: 4.40 (wynik: 88%)
Powiązane materiały
Nowy kwartalnik: IMMUNOTERAPIA
terapia genowa car T cells
FDA zarejestrowała na terenie USA pierwszą terapię genową typu CAR T-cells w leczeniu nowotworów
Cząsteczka Blinatumomab
Cząsteczka Blinatumomab doceniona przez kapitułę Prix Galien Polska
Program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych