Home > Centrum prasowe > Immunoterapia ostrej białaczki limfoblastycznej – blinatumomab i CAR T cells

Immunoterapia ostrej białaczki limfoblastycznej – blinatumomab i CAR T cells

W ostatnich dniach, podczas zjazdu American Association for the Advancement of Science w Waszyngtonie (USA), ogłoszono informacje o  spektakularnych wynikach badań dotyczących skuteczności immunoterapii w leczeniu nowotworów hematologicznych.

Jak donosi Gazeta Wyborcza, zespół naukowców kierowany przez Stanleya Riddella z Fred Hutchinson Cancer Research Center opracował innowacyjną procedurę leczniczą, która polegała na zastosowaniu u pacjentów w schyłkowym stadium ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) zmodyfikowanych limfocytów T, które w normalnych warunkach zajmują się niszczeniem bakterii i wirusów. W pierwszej kolejności lekarze pobrali od pacjentów ich limfocyty T, a następnie zmodyfikowali je w taki sposób, aby rozpoznawały i niszczyły komórki z antygenami charakterystycznymi dla ostrej białaczki limfoblastycznej. Tak przygotowane limfocyty z powrotem wstrzyknięto pacjentom. Terapia CAR-T spowodowała całkowitą remisję u 94 proc. pacjentów. U chorych na inne typy nowotworów krwi metoda była skuteczna w 80 proc. Niestety, niektórzy pacjenci doświadczyli poważnych skutków ubocznych, takich jak zaburzenia neurologiczne i spadki ciśnienia tętniczego.

To metoda podwójnie celowana, w której wykorzystywane są autologiczne (własne) limfocyty pacjenta i wyposażane dodatkowo w „znacznik”, który ułatwia mu namierzenie chorych komórek – tłumaczył w rozmowie z Gazetą Wyborczą prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Instytutu Hematologii i Transplantologii w Warszawie.

Eksperci podkreślają, że „podkręcanie” i stymulowanie własnego układu odpornościowego pacjentów chorych na nowotwory jest jednym z tych kierunków, w którym onkologia prężnie się rozwija, a tzw. immuno-onkologia stanie się w niedalekiej przyszłości (obok radio- czy chemioterapii ) jedną z kluczowych metod leczenia raka.

 

Blinatumomab i CAR T cells  – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej

W grudniu 2015 roku Fundacja im. dr Macieja Hilgiera zorganizowała spotkanie informacyjno-edukacyjne poświęcone nowym możliwościom postępowania terapeutycznego w hematologii. Dr hab. n. med. Grzegorz W. Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawił wykład dotyczący nowych możliwości leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z wykorzystaniem immunoterapii w postaci blinatumomabu oraz CAR T cells.

Cząsteczka blinatumomab stosowana jest w ostrej białaczce limfoblastycznej i reprezentuje nową formę immunoterapii. Blinatumomab jest przeciwciałem bispecyficznym, które jednocześnie rozpoznaje dwa antygeny i mogą to być antygeny obecne na dwóch różnych komórkach. Blinatumomab rozpoznaje cząsteczkę CD19 występującą na komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej z linii limfocytów B, a także cząsteczkę CD3, obecną na prawidłowych limfocytach T, odpowiedzialnych w układzie odpornościowym za zwalczanie nowotworów.

Działanie cząsteczki polega na przyciąganiu limfocytów T do komórki nowotworowej wykazującej cząsteczki CD19 i uruchomieniu całej kaskady działań zabójczych prowadzących do likwidacji komórki białaczkowej przez limfocyty T cytotoksyczne. W opinii eksperta, który wystąpił podczas konferencji blinatumomab powinien być stosowany najlepiej na wcześniejszym etapie leczenia. Immunoterapia blinatumomabem w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej została zatwierdzona przez FDA w 2014 roku. W Europie blinatumomab nie jest obecnie zarejestrowany. Jeden cykl leczenia kosztuje aktualnie około 480 tyś złotych.

Inną nową i obiecującą immunoterapią o której wspomniano podczas spotkania są CAR T cells czyli limfocyty T z chimerycznym receptorem. Inżynierowany limfocyt CAR T cell jest w stanie aktywnie odnajdywać komórki białaczkowe i reagować na nie – zabijając je. Ta forma terapii komórkowej polega na tym, że limfocytom T wszczepia się geny kodujące receptor dla antygenu CD19, obecnego na komórkach białaczkowych z linii limfocytów B. Komórki własne pacjenta, zmodyfikowane genetycznie i podane mu drogą dożylną, rozpoznają blasty białaczkowe, a następnie je zwalczają.
 

Ostra białaczka limfoblastyczna – immunoterapia – zobacz materiał filmowy:

Przedstawienie przypadku pacjenta
Jak sprawdzić, aby układ odpornościowy zaatakował białaczkę?
Przeciwciała monoklonalne – immunohematologia
Możliwości wykorzystania inżynierii genetycznej w hematologii
Blinatumomab – działanie leku, zastosowanie i skutki niepożądane immunoterapii z wykorzystaniem cząsteczki
CAR T cells – limfocyty T z chimerycznym receptorem w leczeniu ostrej białaczki limfo blastycznej


 

Blinatumomab i CAR T cells  – nowe możliwości immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej, opracował Jarosław Gośliński – redaktor portalu immuno-onkologia.pl, na podstawienie materiałów i prezentacji przedstawionej 17 grudnia 2015 na konferencji zorganizowanej przez Fundację im dr Macieja Hilgiera w Warszawie,
więcej: www.wyborcza.pl/1,75400,19642459,kolejny-sukces-terapii-limfocytami-w-walce-z-bialaczka.html
www.e.pulsmedycyny.pl/4435817,24590,szanuje-to-co-za-mna-i-patrze-przed-siebie
 

Powiązane materiały
terapia ide-cel
KE: terapia ide-cel w leczeniu nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T
terapia liso-cel
KE: Rejestracja CAR-T w leczeniu chłoniaka z dużych komórek B
immunoterapia ratuje życie
Prof. Piotr Rutkowski: „W ostatnich latach dokonała się rewolucja”