Home > Baza wiedzy > Cząsteczka Blinatumomab doceniona przez kapitułę Prix Galien Polska

Cząsteczka Blinatumomab doceniona przez kapitułę Prix Galien Polska

Cząsteczka Blinatumomab

Znamy rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu Prix Galien Polska. Kapituła konkursu po raz kolejny doceniła immunoterapię nowotworów jako obiecującą metodę leczenia raka. W tym roku jednym z bohaterów wieczoru został Blinatumomab firmy Amgen Biotechnologia, który wygrał prestiżową kategorię – innowacyjny sierocy produkt leczniczy. Blinatumomab to pierwsza, przełomowa immunoterapia zarejestrowana do stosowania u pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia.

Immunoterapia – cząsteczka Blinatumomab

Blinatumomab zawiera przeciwciała, których zadaniem jest kierowanie niszczących nowotwór komórek typu T we właściwe miejsce w organizmie, czyli w pobliże komórek posiadających białko CD19 – znajdujące się na powierzchni B-komórek białaczek i chłoniaków. Blinatumomab jest pierwszym przeciwciałem BiTE® (bispecyficzne przeciwciało aktywujące limfocyty T), które zostało oznaczone przez FDA jako lek sierocy, pomocny w walce z ALL (ostra białaczka limfoblastyczna) oraz przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), białaczką włochatokomórkową, białaczką prolimfocytową oraz chłoniakiem limfocytów typu B o powolnym przebiegu; a także przez Europejską Agencję Leków (EMA) w zakresie leczenia chłoniaka z limfocytów B o powolnym przebiegu, ALL, CLL oraz chłoniaka z komórek płaszcza (MCL). Blinatumomab jest także badany w nawrotowej/opornej ALL dziecięcej, nawrotowej/opornej ALL typu B-komórkowego, w której stwierdzono obecność chromosomu Philadelphia, ALL typu B-komórkowego z MRD+ oraz nawrotowego/opornego chłoniaka nieziarniczego (NHL) – w tym nawrotowego/opornego rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL).
 
ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W HEMATOONKOLOGII
 
blinatumomab

 
O konkursie Prix Galien:

Nagroda Prix Galien przyznawana jest jako dowód uznania dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach produktów leczniczych oferowanych przez firmy farmaceutyczne, wyrobów medycznych, a także stanowi wyróżnienie dla przełomowych dokonań i odkryć naukowców. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest corocznie przeprowadzany w 17 krajach, między innymi: Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Twórcą Prix Galien jest francuski farmaceuta Roland Mehl, który ufundował nagrodę w 1970 roku. Z czasem zyskała ona prestiż na całym świecie i obecnie stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie można zdobyć w dziedzinie farmacji i medycyny. Konkurs Prix Galien odbywa się w 17 krajach. Co dwa lata zdobywcy Prix Galien z poszczególnych krajów biorą udział w konkursie International Prix Galien, który wyróżnia najważniejsze innowacje w skali globalnej.

 

Cząsteczka Blinatumomab doceniona przez kapitułę Prix Galien Polska
Źródło: http://www.amgen.pl/biuroprasowe/blinatumomab.html

 

Powiązane materiały
Immunoterapia ostrej białaczki limfoblastycznej – blinatumomab i CAR T cells