Home > Centrum prasowe (Page 3)

Powołano Sekcję Immunoonkologii PTO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego powołał Sekcję Immunoonkologii, której głównymi zadaniami będą inicjowanie badań naukowych, tworzenie analiz, zaleceń i wytycznych oraz koordynacja działań edukacyjnych dotyczących immunoterapii...
Czytaj artykuł