Home > Baza wiedzy > Komisja Europejska: dwuskładnikowa immunoterapia czerniaka

Komisja Europejska: dwuskładnikowa immunoterapia czerniaka

dwuskładnikowa immunoterapia czerniaka

Komisja Europejska wydała decyzję przyznającą pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Opdualag – terapii połączonej zawierającej niwolumab i relatlimab, stosowanej w pierwszej linii leczenia zaawansowanego (nieoperacyjnego lub przerzutowego) czerniaka u dorosłych i młodzieży od 12 roku życia ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach guza < 1%.

Jesteśmy dumni z roli, którą nasza spółka od lat odgrywa w rozwoju metod leczenia zaawansowanego czerniaka. Realizując misję dostarczania pacjentom nowych leków stale opracowujemy nowe immunoterapie dwuskładnikowe – powiedział Paul Basciano, kierujący programem rozwojowym relatlimabu w Bristol Myers Squibb.

Podstawę wydanej decyzji stanowią dane o skuteczności i bezpieczeństwie uzyskane w badaniu klinicznym 2/3 fazy RELATIVITY-047.

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza w praktyce zgodę na stosowanie terapii na terenie Unii Europejskiej.

Opdualag – dwuskładnikowa immunoterapia czerniaka: niwolumab + relatlimab

W badaniu RELATIVITY-047 wykazano, że zastosowanie stałej dawki terapii połączonej niwolumabem i relatlimabem przyniosło ponad dwukrotne wydłużenie mediany przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS), w tym także u pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza < 1%, w porównaniu ze stanowiącą leczenie standardowe monoterapią niwolumabem.

Wskazanie na terenie UE wynika z analizy eksploracyjnej danych uzyskanych u pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza < 1%. Przy zastosowaniu leczenia skojarzonego nie odnotowano nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa w stosunku do niwolumabu w monoterapii.

Dla przypomnienia, w dniu 18 marca 2022 r. Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała stosowaną w stałej dawce terapię stanowiącą połączenie niwolumabu i relatlimabu o nazwie Opdualag (niwolumab i relatlimab-rmbw) w leczeniu dorosłych i niepełnoletnich pacjentów w wieku co najmniej
12 lat z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem (zobacz więcej).

PRZEJDŹ DO: NOWOTWORY SKÓRY

źródła:

https://ec.europa.eu/health

https://www.nasdaq.com/

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii