Home > Baza wiedzy > Co z refundacją immunoterapii w zaawansowanym raku płuca?

Co z refundacją immunoterapii w zaawansowanym raku płuca?

immunoterapia w raku płuca - korzyści, prof Krzakowski

Na dostępie chorych na raka płuca do nowoczesnych leków z zakresu immunoterapii nie został postawiony krzyżyk. W Ministerstwie Zdrowia wciąż trwają negocjacje dotyczące ceny – czytamy, w serwisie „Mp.pl”. Podczas zorganizowanej przez Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem poruszony został problem dostępu pacjentów do nowych terapii raka płuca.

Zdaniem prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej oraz kierownika Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska wcale nie odstaje pod względem leczenia raka płuca od reszty Europy: – W Polsce nie mamy gorszych wyników leczenia chorych na raka płuca w stosunku do reszty kontynentu. Średnie pięcioletnie przeżycie jest w Polsce nieznacznie wyższe od średniej europejskiej. To, że wskaźnik ten jest niezadowalający, stanowi konsekwencję tego, że w ogóle na całym świecie leczenie raka płuca jest z wielu powodów trudne. (…) Nie uważam, żeby w Polsce był zły dostęp do leków dla chorych na raka płuca. Mamy w tej chwili w programie lekowym trzy inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR, czyli leki ukierunkowane na ten cel, jakim jest mutacja.

Prof. Krzakowski wypowiedział się również na temat czekających w kolejce do refundacji nowych leków immunokompetentnych stosowanych w leczeniu raka płuca. Oba leki zostały poddane ocenie w AOTMiT. Uczestniczyłem w ocenie i wiem, że jeden z nowoczesnych leków z zakresu immunoterapii został przez Agencję oceniony pozytywnie. Teraz mamy etap ustalenia optymalnych relacji cenowych.

Niwolumab był pierwszym na świecie inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który został dopuszczony do stosowania w lipcu 2014 roku. Obecnie jest obecnie zarejestrowany przez Komisję Europejską w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka.

Pembrolizumab jest przeciwciałem, które wiąże się z receptorem programowanej  śmierci komórki 1 ( PD-1 ) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Został dopuszczony przez Komisję Europejską do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat leczenia systemowego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, 1 lipca 2016 roku wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją obie cząsteczki w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych.

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA

 
więcej:
http://pulmonologia.mp.pl/aktualnosci/158197,leczenie-raka-pluca-nie-odstajemy-od-europy
http://www.termedia.pl/onkologia/Negatywne-rekomendacje-AOTMiT-o-lekach-na-raka-pluca-elementem-strategii-negocjacyjnej-MZ-,25001.html

 

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T