Home > Baza wiedzy > Co z refundacją immunoterapii w zaawansowanym raku płuca?

Co z refundacją immunoterapii w zaawansowanym raku płuca?

immunoterapia w raku płuca - korzyści, prof Krzakowski

Na dostępie chorych na raka płuca do nowoczesnych leków z zakresu immunoterapii nie został postawiony krzyżyk. W Ministerstwie Zdrowia wciąż trwają negocjacje dotyczące ceny – czytamy, w serwisie „Mp.pl”. Podczas zorganizowanej przez Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie konferencji z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem poruszony został problem dostępu pacjentów do nowych terapii raka płuca.

Zdaniem prof. Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej oraz kierownika Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska wcale nie odstaje pod względem leczenia raka płuca od reszty Europy: – W Polsce nie mamy gorszych wyników leczenia chorych na raka płuca w stosunku do reszty kontynentu. Średnie pięcioletnie przeżycie jest w Polsce nieznacznie wyższe od średniej europejskiej. To, że wskaźnik ten jest niezadowalający, stanowi konsekwencję tego, że w ogóle na całym świecie leczenie raka płuca jest z wielu powodów trudne. (…) Nie uważam, żeby w Polsce był zły dostęp do leków dla chorych na raka płuca. Mamy w tej chwili w programie lekowym trzy inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR, czyli leki ukierunkowane na ten cel, jakim jest mutacja.

Prof. Krzakowski wypowiedział się również na temat czekających w kolejce do refundacji nowych leków immunokompetentnych stosowanych w leczeniu raka płuca. Oba leki zostały poddane ocenie w AOTMiT. Uczestniczyłem w ocenie i wiem, że jeden z nowoczesnych leków z zakresu immunoterapii został przez Agencję oceniony pozytywnie. Teraz mamy etap ustalenia optymalnych relacji cenowych.

Niwolumab był pierwszym na świecie inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który został dopuszczony do stosowania w lipcu 2014 roku. Obecnie jest obecnie zarejestrowany przez Komisję Europejską w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka.

Pembrolizumab jest przeciwciałem, które wiąże się z receptorem programowanej  śmierci komórki 1 ( PD-1 ) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Został dopuszczony przez Komisję Europejską do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat leczenia systemowego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, 1 lipca 2016 roku wszedł w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją obie cząsteczki w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych.

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA

 
więcej:
http://pulmonologia.mp.pl/aktualnosci/158197,leczenie-raka-pluca-nie-odstajemy-od-europy
http://www.termedia.pl/onkologia/Negatywne-rekomendacje-AOTMiT-o-lekach-na-raka-pluca-elementem-strategii-negocjacyjnej-MZ-,25001.html

 

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia