Home > Baza wiedzy > Rejestracja FDA: combo niwolumab + ipilimumab w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym

Rejestracja FDA: combo niwolumab + ipilimumab w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym

 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie skojarzonego niwolumabu i ipilimumabu jako leczenia pierwszego rzutu u pacjent z pośrednio lub niekorzystnie rokującym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC).

Decyzja Agencji została oparta na randomizowanym badaniu klinicznym CheckMate 214, w ramach którego pacjenci z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem nerki (RCC) otrzymywali combo niwolumab plus ipilimumab (co 3 tygodnie) z następującą monoterapią niwolumabem (co 2 tygodnie) w porównaniu do monoterapii sunitynibem (w dawce 50 mg na dobę przez 4 tygodnie, z dwutygodniową przerwą w cyklu). Skuteczność leczenia była oceniana u pacjentów pośrednio lub niekorzystnie rokujących.

W badaniu wykazano statystycznie istotną poprawę ogólnego czasu przeżycia (OS) oraz odsetka obiektywnych odpowiedzi (ORR) u pacjentów otrzymujących combo cząsteczek immunokompetentnych w porównaniu z osobami otrzymującymi monoterapię sunitynibem.

Więcej na temat skuteczności leczenia z wykorzystaniem niwolumabu i ipilumumabu w raku nerkowokomórkowym na stronie Agencji FDA pod adresem:

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm604685.htm

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
polska grupa raka nerki
Polska Grupa Raka Nerki: nowotwory nerki można skutecznie leczyć
Polska Grupa Raka Nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!