Home > Centrum prasowe > Covid-19 – wytyczne dla osób w trakcie leczenia onkologicznego

Covid-19 – wytyczne dla osób w trakcie leczenia onkologicznego

covid19 zalecenia dla pacjentów onkologicznych

Przedstawiamy zalecenia postępowania dla chorych onkologicznie oraz dla osób należących do innych grup podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem. Celem wytycznych jest ograniczenie ryzyka zakażenia Covid-19 przy zachowaniu dostępu do leczenia. Zalecenia zostały opracowane przez ekspertów Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

Koronawirus – zalecenia w trakcie leczenia onkologicznego

Leczenie onkologiczne może powodować zmniejszenie odporności zarówno w trakcie jego trwania, jak i przez kilka tygodni po jej zakończeniu.

Niektóre rodzaje nowotworów, na przykład nowotwory hematologiczne takie jak białaczki czy chłoniaki, mogą szczególnie obniżać skuteczność układu odpornościowego.

Osoby chore na nowotwory i otrzymujące leczenie onkologiczne mogą być bardziej narażone na każde zakażenie – zwykłe przeziębienie i grypę, ale także zakażenie COVID-19. Zakażenia te mogą mieć u nich także cięższy przebieg.

Ryzyko zakażenia zależy od rodzaju nowotworu, rodzaju leczenia, wieku, ogólnego stanu zdrowia i współistniejących chorób.

Jeśli zachorowałeś na nowotwór i Twoje leczenie należy pilnie rozpocząć, otrzymasz je w pierwszym możliwym terminie. W niektórych sytuacjach pewne odroczenie rozpoczęcia leczenia może być jednak bezpieczniejsze niż jego rozpoczęcie w warunkach zagrożenia zakażeniem COVID-19. Lekarz ustali dla Ciebie indywidualny plan postępowania zapewniający bezpieczeństwo onkologiczne przy maksymalnej ochronie przed zakażeniem.

Jeżeli jesteś w trakcie leczenia onkologicznego, będzie ono prawdopodobnie kontynuowane. Mogą nastąpić pewne zmiany np. w częstości wizyt w ośrodku onkologicznym, ich terminach lub godzinach przyjęć. O tym wszystkim powinieneś zostać poinformowany telefonicznie.

Jeżeli masz wątpliwości gdzie i kiedy masz się zgłosić, ustal to telefonicznie ze swoim lekarzem lub rejestracją.

Pamiętaj:

 • Wizyty w ośrodkach onkologicznych powinny być ograniczone wyłącznie do uprzednio umówionych i potwierdzonych.
 • Wizyty kontrolne mogą zostać przeniesione na późniejszy termin.
 • Przed wizytą w ośrodku onkologicznym należy zmierzyć sobie temperaturę. Jeśli wynik pomiaru będzie równy lub wyższy niż 38 stopni C i/lub występują objawy, takie jak kaszel, duszność czy trudności z oddychaniem, lub jeżeli pacjent miał kontakt z osobą zakażoną lub potencjalnie zakażoną, nie należy przychodzić na wizytę – w tej sytuacji należy telefonicznie skontaktować się z ośrodkiem.
 • Przy wejściu do ośrodka onkologicznego należy zachować bezpieczną odległości od innych osób i stosować się do poleceń personelu medycznego.
 • Jeśli obecność osób towarzyszących choremu nie jest bezwzględnie konieczna, najlepiej żeby pozostały one na zewnątrz poczekalni.
 • Przebywając w ośrodku onkologicznym często myj i dezynfekuj ręce.

Pamiętaj:

 • Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy sugerujące zakażenie, natychmiast poinformuj o tym telefonicznie swojego lekarza lub pielęgniarkę. To oni podejmą decyzję, czy Twoja wizyta w ośrodku jest konieczna i zaproponują dalsze postępowanie.
 • Zawsze powiedz swojemu lekarzowi lub pielęgniarce o objawach, które Cię niepokoją.
 • Nigdy nie ukrywaj kontaktów z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zarażonymi.

Jeżeli jesteś w trakcie lub po leczeniu onkologicznym i nie wiesz jak masz postępować, umów się na rozmowę telefoniczną ze swoim lekarzem, co w większości przypadków może zastąpić wizytę w ośrodku. Odroczenie rutynowej wizyty po leczeniu zmniejszy ryzyko zakażenia i jego skutków.

Zgłoś się jednak na wizytę, jeśli lekarz na podstawie rozmowy telefonicznej uzna, że jest ona konieczna.
 
ZOBACZ: TEST NA KORONAWIRUSA

Covid-19 – wytycze dla osób z grupy podwyższonego ryzyka

Osoby powyżej 70. roku życia oraz osoby z poważnymi chorobami współistniejącymi powinny bezwzględnie przestrzegać poniższe zalecenia aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i najbliższym.

Do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkiej infekcji koronawirusem (COVID-19) należą:

 1. Osoby powyżej 70. roku życia.
 2. Osoby po przeszczepieniu narządów.
 3. Osoby chore na nowotwór – w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia); z rozpoznaniem raka płuca; z rozpoznaniem nowotworu hematologicznego, takiego jak białaczka, chłoniak, szpiczak; otrzymujące immunoterapię lub inne metody z użyciem przeciwciał; otrzymujące leki ukierunkowane molekularnie (celowane), np. inhibitory kinaz białkowych lub inhibitory PARP, które mogą obniżać odporność; po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych w ostatnich 6 miesiącach lub nadal przyjmujące leki immunosupresyjne.
 4. Osoby z ciężkimi chorobami układu oddechowego, w tym mukowiscydozą, ciężką astmą i ciężką POChP.
 5. Osoby z rzadkimi chorobami i wrodzonymi chorobami metabolicznymi, które znacznie zwiększają ryzyko zakażenia (np. ciężki złożony niedobór odporności – SCID; anemia sierpowatokrwinkowa).
 6. Osoby poddawane immunosupresji.
 7. Kobiety w ciąży ze współistniejącymi chorobami serca.

Jeśli jesteś w wieku powyżej 70 lat lub masz jedną z wyżej wymienionych chorób, jesteś w grupie wysokiego ryzyka poważnych powikłań w przebiegu zakażenia COVID-19.

Jeśli nie masz pewności, czy zaliczasz się do grup ryzyka, zapytaj o to (najlepiej telefonicznie) Twojego lekarza POZ lub specjalistę.

Jeśli masz zaplanowaną wizytę lekarską lub pobyt w szpitalu, skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem aby upewnić się, czy jest to aktualne oraz czy umówiony pobyt lub wizyta są absolutnie niezbędne.

Należy pozostawać przez cały czas w domu oraz unikać bliskiego kontaktu z innymi, nawet ze osobami wspólnie zamieszkującymi.

Jeśli mieszka z Tobą inna osoba/osoby, powinna Cię wspierać, ale powinna też przestrzegać wytycznych zmniejszających ryzyko zakażenia: ograniczyć wychodzenie z domu i kontakty z innymi osobami, a także utrzymywać bezpieczną odległość. Podobnie jak Ty, osoba ta powinna dokładnie i regularnie myć ręce, szczególnie po przyjściu do domu, i obserwować stan swojego zdrowia pod kątem objawów z układu oddechowego.

Jak zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne podczas pandemii koronawirusa

Izolacja, poczucie osamotnienia, ograniczenie aktywności fizycznej, zaburzona rutyna codziennego życia czy obawa o przyszłość przyczyniają się do nasilenia stresu. Wiele osób odczuwa zaniepokojenie i lęk związany z obecną sytuacją, jej wpływem na własne życie, dostępem do lekarza i leczenia.

Pamiętaj:

 • Zawsze możesz użyć telefonu i zadzwonić do kogoś z rodziny, przyjaciela czy znajomego.
 • Mimo że jesteś w domu, wstawaj z łóżka i ruszaj się jak najwięcej. Możesz uprawiać codzienna gimnastykę i ćwiczenia fizyczne w domu. Jeśli masz ogród lub balkon, wyjdź i zaczerpnij świeżego powietrza, ale trzymaj się z dala od innych ludzi, w tym sąsiadów.
 • Spróbuj spędzać czas przy oknach, otwieraj je, aby przewietrzyć mieszkanie, spoglądaj za okno.
 • Spędzaj czas na robieniu rzeczy, które lubisz – czytaj, oglądaj telewizję, słuchaj ulubionych programów radiowych czy muzyki, gotuj, zajmij się swoim hobby.
 • Wysypiaj się, staraj się jeść zdrowo, pij wystarczającą ilość wody, unikaj palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 • Staraj się pozostać w kontakcie z innymi osobami przez telefon lub Internet.

ZOBACZ: KORONAWIRUS – PRZYDATNE INFORMACJE

Powiązane materiały
termedia immunoterapia
Rak płuca w okresie pandemii – webinar
koronawirus
Koronawirus (COVID-19) – informacje dla Pacjentów onkologicznych