Home > Baza wiedzy > Czerniak 2018 – podsumowanie minionego roku

Czerniak 2018 – podsumowanie minionego roku

 
Najważniejsze zagadnienia związane z czerniakiem w 2018 podsumowuje prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie:

  • Nowa klasyfikacja patomorfologiczna czerniaka
  • Nowa klasyfikacja TNM AJCC
  • Postępowanie po dodatniej biopsji węzła wartowniczego
  • Leczenie uzupełniające
  • Nowe terapie enkorafenib + bibimetynib; leczenie skojarzone czerniaka
  • Czy można odstawić immunoterapię i kiedy?
  • Postępowanie w przerzutach do mózgu – konsensus PL
  • Nowe wytyczne postępowania w czerniakach – aktualizacja 2018
  • Inne nowotworów skóry BCC, SCC, MCC

 
Więcej: IMMUNOTERAPIA CZERNIAKA

Powiązane materiały
konferencja ESMO 2018 monachium doniesienia
ESMO: wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem
konferencje dotyczące immunoterapii 2018
Cancer Fight Research Club – otwarte wykłady o badaniu i leczeniu nowotworów
ESMO
Czerniak – nowości po ESMO 2019
leczenie adjuwantowe czerniaka
Leczenie adjuwantowe (uzupełniające) czerniaka – immunoterapia