Home > Centrum prasowe > Czy dostęp do immunoterapii raka płuca w Polsce jest wystarczający?

Czy dostęp do immunoterapii raka płuca w Polsce jest wystarczający?

do rzeczy

1 maja 2018 roku część polskich Pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca zyskała dostęp do leczenia w pierwszej linii lekiem immunokompetentnym o nazwie pembrolizumab. Są to pacjenci, u których komórki nowotworowe cechują się wysoką ekspresją PD-L1. Chorzy, u których ekspresja PD-L1 jest niska, muszą być leczeni chemioterapią. W przypadku gdy dojdzie do nawrotu choroby, chorzy z rakiem płaskonabłonkowym mogą otrzymać w drugiej linii leczenia immunoterapię niwolumabem. Co ważne, nie jest do tego celu wymagana ocena poziomu PD-L1.

Więcej na: MAJOWA LISTA REFUNDACYJNA

Czy taki zakres dostępu do immunoterapii raka płuca w Polsce jest wystarczający? Polecamy ciekawy wywiad Katarzyny Pinkosz z prof. dr hab. n. med. Dariuszem M. Kowalskim – kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, który ukazał się na stronie internetowej tygodnia DO RZECZY.
 
Wejście dwóch leków na listę to ogromna zmiana dla polskich pacjentów i szansa dla wielu z nich. Bardzo się z tego cieszymy, aczkolwiek spodziewaliśmy się, że więcej terapii wejdzie do statusu refundacyjnego. Na razie mamy lek do pierwszej linii leczenia – pembrolizumab, który można stosować u tych chorych, którzy mają wysoką ekspresję receptora PD-L1 (to ok. 30 proc. chorych, którym do tej pory mogliśmy podać jedynie chemioterapię). Drugi z dostępnych leków (niwolumab) możemy zastosować wyłącznie u chorych z rakiem płaskonabłonkowym, w drugiej linii leczenia (po pierwszej wznowie). I to wszystko. (…) Nie mamy leków dla chorych z rakiem niepłaskonabłonkowym w drugiej linii leczenia, czyli po pierwszej wznowie choroby. Chodzi zarówno o raka gruczołowego, jak i wielkokomórkowego.

Jak dodaje prof. Kowalski – w Ministerstwie Zdrowia został złożony w tej sprawie projekt, opracowany przez konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej. Obejmuje on wszystkie dostępne możliwości leczenia. Z innych źródeł wiadomo również, że obecnie trwają negocjacje cenowe z producentem jednego z leków immunokompetentnych.
 
ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA – BAZA WIEDZY
 
Więcej na: https://dorzeczy.pl/kraj/68215/Jeden-z-najwiekszych-przelomow-w-medycynie.html

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań