Home > Baza wiedzy > Jak skuteczniej walczyć z rakiem nerki?

Jak skuteczniej walczyć z rakiem nerki?

W Polsce co roku raka nerki rozpoznaje się u ok. 4,5 tys. osób. Jeszcze kilkanaście lat temu późne wykrycie tej choroby oznaczało dla pacjenta niewielkie szanse na przeżycie najbliższych 5 lat. Dziś, według ekspertów, rak nerki stał się już chorobą przewlekłą.

Jeżeli nowotwór uda się rozpoznać we wczesnym stadium choroby, podstawową metodą leczenia pozostaje chirurgiczne usunięcie guza lub całej nerki.

W zaawansowanym stadium konieczne jest zastosowanie systemowego leczenia farmakologicznego. W przypadku raka nerki istotne jest, aby leczenie było sekwencyjne – po wyczerpaniu aktywności jednego z leków przechodzi się do następnego. Ta sekwencja jest wieloetapowa i polega również na tym, że powraca się do leków, które stosowano wiele miesięcy wcześniej. W Polsce mówimy tylko o dwóch etapach leczenia przerzutowego raka nerki. Mimo że wciąż pojawiają się nowe i przełomowe leki, to standardy leczenia raka nerki w Polsce odbiegają od tych światowych.

Potencjał w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego mają również cząsteczki immunokompetentne. Rejestrację Komisji Europejskiej w tym wskazaniu posiada cząsteczka Niwolumab. Trwają również badania dotyczące skuteczności skojarzenia niwolumabu i ipilimumabu w terapii raka nerki. Obiecujące informacje na ten temat zaprezentowano we wrześniu 2017 roku podczas zjazdu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Madrycie.
 


 

Jak skuteczniej walczyć z rakiem nerki? Debata ekspercka

W styczniu 2018 roku redakcji gazety „Rzeczpospolita” odbyła się debata „Rak nerki – perspektywy zmian dla polskich pacjentów”. Udział w spotkaniu poświęconemu możliwościom oraz wyzwaniom w leczeniu raka nerki wzięli: Zbigniew Król (podsekretarz stanu w MZ), Jadwiga Czeczot (AOTMiT), Beata Ambroziewicz, prof. Piotr Wysocki, dr Wojciech Poborski (z Centrum Onkologii z Katowic) i dr Jakub Żołnierek.

Uczestnicy zgodzili się, że lepszy dostęp do najnowocześniejszego leczenia (w tym cząsteczek immunokompetentnych) mógłby sprawić, że rak nerki stałby się chorobą przewlekłą.

Podczas debaty prof. Piotr Wysocki – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) i kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił opinię o potrzebach dotyczących nowych terapii:

Dziś onkolodzy oczekiwaliby, aby w drugiej linii znalazły się najbardziej aktywne leki znane na świecie oraz dwa nowe, które zarejestrowano w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Mowa tutaj o nowym inhibitorze kinaz tyrozynowych kabozantynibie i o immunoterapii raka nerki w oparciu o niwolumab. To są dwa leki bezdyskusyjnie znamiennie wydłużające przeżycia chorych w drugiej linii leczenia przy jednoczasowym bardzo dobrym wpływie na jakość życia. Nawet jeśli mielibyśmy mówić wyłącznie o dwóch liniach, to oczekiwalibyśmy, aby w drugiej linii były najbardziej aktywne w tej chwili terapie.

Jak przyznał Wiceminister Zbigniew Król – modyfikacja programów lekowych trwa długo, ale dzieje się na bieżąco, odpowiada dostępnym badaniom, szczególnie badaniom klinicznym.

Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania terapeutyczne staną się jak najszybciej dostępne dla polskich Pacjentów.

LINK do debaty: http://www.rp.pl/Medycyna-i-zdrowie/301249922-Jak-skuteczniej-walczyc-z-rakiem-nerki.html
 

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań