Home > Baza wiedzy > Dostarlimab – immunoterapia raka trzonu macicy

Dostarlimab – immunoterapia raka trzonu macicy

dostarlimab

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała cząsteczkę immunokompetentną dostarlimab (nazwa handlowa Jemperli) u pacjentek z nawracającym i zaawansowanym rakiem trzonu macicy (rak endometrium). Lek może być stosowany u pacjentek, u których nastąpiła wznowa w trakcie lub po leczeniu chemioterapią, a ich nowotwór posiada specyficzną cechę genetyczną określaną jako dMMR.

Dostarlimab to kolejny zarejestrowany lek z grupy inhibitorów punktów kontrolnych, który wykazuje potencjał w leczeniu immunologicznym nowotworów

Dostarlimab – immunoterapia raka trzonu macicy

Wcześniej, bo 25 lutego 2021 roku pozytywną rekomendację dla zarejestrowania immunoterapii dostarlimabem w precyzyjnie określonej grupie pacjentek z rakiem trzonu macicy wydała Europejska Agencja Leków

Jak podaje portal onkologiczny zwrotnikraka.pl, rak trzonu macicy (rak endometrium) to czwarty pod względem zachorowań nowotwór złośliwy u kobiet, a zarazem najczęstszy nowotwór ginekologiczny.

O strategii leczenia w przypadku raka trzonu macicy decyduje stopień zaawansowania nowotworu oraz jego typ. Zastosowanie znajdują metody chirurgiczne, radioterapia, brachyterapia oraz leczenie skojarzone (chemioterapia i hormonoterapia).

Decyzja FDA (oraz EMA) dotycząca rejestracji dostarlimabu daje nadzieję, że immunoterapia ma szansę stać się kolejną opcją terapeutyczną w tym wskazaniu,

źródła:
www.fda.gov
www.ema.europa.eu

Powiązane materiały
rak trzonu macicy leczenie immunoterapia
Rak trzonu macicy – epidemiologia i organizacja leczenia
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne
Oś czasu: krajobraz leków immunokompetentnych – rejestracje FDA