Home > Centrum prasowe > Dr Magdalena Winiarska zdobyła ERC Starting Grant 2018

Dr Magdalena Winiarska zdobyła ERC Starting Grant 2018

Dr Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii WUM, należąca do zespołu projektu STREAM, otrzymała ERC Starting Grant. Jest to pierwszy taki grant realizowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. ERC) sfinansuje projekt dr Winiarskiej zatytułowany Poszukiwanie nowatorskich strategii usprawniających immunoterapię nowotworów (STIMUNO). Głównym celem tego projektu jest poszukiwanie nowych szlaków zaangażowanych w regulację przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

Ponieważ immunosupresyjne mikrośrodowisko guza stanowi kluczową barierę zmniejszającą skuteczność immunoterapii, zespół dr Winiarskiej jest szczególnie zainteresowany badaniem dotychczas nieznanych zmian metabolicznych, które wpływają na proces ucieczki komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest obecnie częścią pierwszego filara „Excellent Science” nowego Programu Ramowego UE „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji. Jej misją jest wspieranie pionierskich badań zainicjowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki. Otrzymanie grantu ERC to ogromny prestiż naukowy. Środki finansowe zapewnione w ramach grantu będą przeznaczone przede wszystkim na badania naukowe na najwyższym poziomie, zatrudnienie młodych naukowców, w tym naukowców z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych ośrodkach badawczych.

Dotychczas spośród osób nagrodzonych grantami ERC m.in. 6 otrzymało nagrodę Nobla, 4 medal Fieldsa, 5 nagrodę Wolfa. Polscy naukowcy, na przestrzeni lat, zdobyli:
• w 7. Programie Ramowym łącznie 29 grantów: 15 w polskich instytucjach goszczących
i 14 w zagranicznych;
• w Programie Horyzont 2020 łącznie 27 grantów: 11 w polskich instytucjach goszczących
i 18 w zagranicznych.

Mamy nadzieję, że grant przyznany dr Winiarskiej znacząco przyczyni się do nowych odkryć w zakresie immunoterapii nowotworów i do rozwoju tej fascynującej dziedziny badawczej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca