Home > Centrum prasowe > II Konferencja Immunoterapia Nowotworów – Łódź 2016

II Konferencja Immunoterapia Nowotworów – Łódź 2016

 
20 maja 2016 roku w Łodzi odbędzie się druga edycja konferencji Immunoterapia Nowotworów organizowanej przez wydawnictwo Via Medica. Celem wydarzenia jest zaktualizowanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów związanych z najważniejszymi trendami w immunoonkologii. W spotkaniu wezmą udział najwybitniejsi specjaliści i eksperci z zakresu immunoterapii nowotworów w Polsce. Stanowisko przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego objęła Pani dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha.

Ostatnie lata przyniosły wiele wyników badań nad skutecznością immunoterapii nowotworów. Metoda ta przyniosła długo oczekiwany przełom w leczeniu części nowotworów, pozwalając na znaczne wydłużenie przeżycia, m.in. u chorych z czerniakiem czy niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Immunoterapia stanowi odrębną od chemioterapii metodę leczenia, której prowadzenie wymaga znajomości mechanizmów działania nowych leków, ich profilu toksyczności czy prób zidentyfikowania czynników predykcyjnych. Wiedza w tym zakresie rośnie w ostatnich kilkunastu miesiącach lawinowo, a rejestracje nowych cząsteczek w licznych wskazaniach szybko wdrażają wyniki badań w codzienną praktykę kliniczną.

Termin:
20 maja 2016 roku

Miejsce:
Hotel Andels, ul.Ogrodowa 17, Łódź

Szczegóły i zapisy:
www.immunoterapia.viamedica.pl

 

Konferencja Immunoterapia Nowotworów 2016, Łódź – program

Piątek 20.05.2016

9.00 – 10.00 Sesja satelitarna
10.00 – 10.05 Powitanie Ewa Kalinka-Warzocha

Polskie badania nad immunologią nowotworów
10.05 – 10.20 Szczepionki w leczeniu chorób nowotworowych – Andrzej Mackiewicz
10.20 – 10.35 Immunologia wczesnego raka piersi – Agnieszka Kołacińska
10.35 – 10.50 Immunologia rozsianego raka piersi – Renata Duchnowska
10.50 – 11.05 Komórki dendrytyczne i inne manipulacje immunologiczne – Kamila Wojas – Krawczyk

Sesja edukacyjna I
11.05 – 11.25 Układ immunologiczny w chorobach Nowotworowych – Radosław Zagożdżon
11.25 – 11.45 Rodzaje immunoterapii w chorobach nowotworowych – Paweł Krawczyk
11.45 – 12.05 CAR-T i przeciwciała bispecyficzne w onkologii – Ewa Jabłońska
12.05 – 12.25 Czynniki predykcyjne dla immunoterapii nowotworów – Joanna Chorostowska – Wynimko
12.25 –12.40 Dyskusja
12.40 – 14.00 Sesja satelitarna lunchowa

Sesja edukacyjna II
14.00 – 14.20 Immunoterapia chłoniaków – Krzysztof Warzocha
14.20 – 14.40 Immunoterapia w skojarzeniu z radioterapią — ograniczenia i korzyści Dariusz Kowalski
14.40 – 15.00 Immunoterapia raka płuca z onkogennymi mutacjami aktywującymi – Rafał Dziadziuszko
15.00 – 15.20 Optymalne miejsce dla immunoterapii NDRP w świetle opublikowanych badań – Maciej Krzakowski
15.20 – 15.40 Anty-PD1, anty-PDL1, anty-CTLA4 — co jest optymalnym wyborem u chorych na NDRP? – Rodryg Ramlau
15.40 – 16.00 Dyskusja
16.00 – 16.20 Przerwa na kawę

Sesja edukacyjna III
16.20 – 16.40 Immunoterapia czerniaka — kto jest najlepszym kandydatem? – Piotr Rutkowski
16.40 – 17.00 Anty-PD1, anty-PDL1, anty-CTLA4 — co jest optymalnym wyborem u chorych na czerniaka? – Tomasz Świtaj
17.00 – 17.20 Immunoterapia nowotworów układu moczowego – Piotr Wysocki
17.20 – 17.40 Toksyczność immunoterapii – Adam Płużański
17.40 – 18.00 Dyskusja
18.00 – 18.05 Zamkniecie konferencji – Ewa Kalinka-Warzocha
 

Powiązane materiały
fundacja nadzieja
„Immunoterapia ratuje życie!” – zaproszenie na konferencję
immunoterapia nowotworów 2023 konferencja
Immunoterapia nowotworów 2023 – konferencja dla lekarzy
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
tydzień świadomości czerniaka 2023
Tydzień Świadomości Czerniaka 2023