Home > Centrum prasowe > Dwunasta edycja ogólnopolskiej kampanii „Wygrać z rakiem’

Dwunasta edycja ogólnopolskiej kampanii „Wygrać z rakiem’

15 lutego w dzienniku Rzeczpospolita oraz na portalu www.byczdrowym.info ukazała się kolejna, dwunasta edycja ogólnopolskiej kampanii „Wygrać z rakiem’’ grupy Mediaplanet Poland.

Publikacja stanowi encyklopedię wiedzy nt. diagnostyki, leczenia i profilaktyki nowotworów, które wcześnie wykryte, są do pokonania. Poruszona została tematyka związana m.in. z immunoterapią nowotworów, zachowaniem płodności, radioterapią i nowotworami kobiecymi. Eksperci zwrócili uwagę, że warto zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich na wypadek zachorowania na raka oraz opowiedzieli jak powinna wyglądać skuteczna terapia onkologiczna. Portal immuno-onkologia.pl jest partnerem wydania.

Wsparcia merytorycznego udzielili m.in.:
• Dr n med. Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii
• Dr Jarosław Woroń – Polskie Towarzystwo Badania Bólu
• Fundacja Kwiat Kobiecości
• Jarosław Gośliński – Redaktor Naczelny www.immuno-onkologia.pl
• Marek Kopyść – Prezes Fundacji CANCER FIGHTERS
• Ewa Grabiec Raczak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum
• Wojciech Wiśniewski – Rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia
• Fundacja Rak’n’Roll

Zapraszamy do lektury!

 

IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW

Onkologia ma za sobą kilka rewolucji, z których każda pozostawiła po sobie trwały ślad w postaci nowych metod i procedur leczenia nowotworów. Choć współczesna medycyna dysponuje wieloma sposobami walki z rakiem, takimi jak: chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia czy hormonoterapia, to żadna z tych metod nie jest doskonała. W ostatnim czasie pojawiło się „światełko w tunelu”.

Badania nad immunoterapią nowotworów zapoczątkowano ponad sto lat temu. Już w XIX wieku badacze zastanawiali się nad przyczyną spontanicznych remisji nowotworów, które przydarzały się pacjentom podczas rozmaitych infekcji. Układ odpornościowy pełni w naszym organizmie rolę systemu obronnego przeciwko różnym chorobom. Pomaga on zwalczać m.in. nowotwory poprzez działania zmierzające do rozpoznania i zniszczenia zbuntowanych komórek. Czasami zdarza się jednak, że komórki nowotworowe są zdolne zmienić się, aby nie zostać rozpoznane. Nowotwór ucieka spod kontroli układu immunologicznego oszukując i usypiając jego mechanizmy.

Prawdziwy przełom nastąpił kilka lat temu, kiedy wykorzystano w praktyce klinicznej wiedzę dotyczącą punktów kontroli układu immunologicznego, które utrudniają indukcję i propagację antygenowo swoistych limfocytów T w obrębie węzłów chłonnych (CTLA-4) oraz uniemożliwiają efektywną eliminację komórek nowotworowych w mikrośrodowisku guza (interakcja PD1-PD-L1). Dzięki odkryciu i wprowadzeniu do praktyki leczniczej nowych cząsteczek w postaci przeciwciał monoklonalnych anty-PD1 ( a wcześniej przeciwciał anty-CTLA4 ) możliwe stało się odblokowanie aktywności swoistych limfocytów T w obrębie guza nowotworowego.

W przypadku pewnych wąskich grup pacjentów onkologicznych, immunoterapia działa wręcz spektakularnie, a efekty leczenia utrzymują się przez wiele lat. Lekarze i pacjenci mają nadzieję, że w przyszłości stanie się ona skutecznym orężem w walce z rakiem i uczyni z niego chorobę przewlekłą. W lutym 2016 roku Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej uznało immunoterapię nowotworów za największe osiągnięcie w onkologii minionego roku.

Obecnie trwają badania kliniczne oceniające skuteczność immunoterapii w różnych typach nowotworów. W Stanach Zjednoczonych jest ona zarejestrowana m.in. w przypadku zaawansowanego czerniaka, niedrobnokomórkowego raka płuca, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów głowy i szyi czy zaawansowanego raka żołądka.

Immunoterapia jest stosowana także w Polsce. W 2016 roku Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją dwie cząsteczki immunokompetentne w leczeniu 1 i 2 linii zaawansowanego czerniaka u dorosłych: niwolumab i pembrolizumab. Dotychczas polscy pacjenci mieli dostęp jedynie do programu lekowego z wykorzystaniem ipilimumabu. W przypadku innych nowotworów, dostęp do leczenia cząsteczkami immunokompetentnymi możliwy jest aktualnie tylko poprzez udział chorych w badaniach klinicznych.

Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu www.immuno-onkologia.pl

Więcej na: http://www.byczdrowym.info/onkologia/immunoterapia-nowotworow

 

 

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T