Home > Centrum prasowe > Eksperci: immunoterapia skuteczna w niedrobnokomórkowym raku płuca

Eksperci: immunoterapia skuteczna w niedrobnokomórkowym raku płuca

newseria informacje o immunoterapii

Onkolodzy obwieszczają postęp w terapii chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych cząsteczek immunokompetentnych, możliwe stało się wydłużenie czasu przeżycia sporej grupy pacjentów z zaawansowaną formą nowotworu. Niestety, w Polsce żadna z immunoterapii ( a jest ich obecnie kilka – niwolumab, pembrolizumam, atezolizumab czy durwalumab) nie podlega refundacji w tym wskazaniu. Pacjenci mogą ją otrzymać jedynie w ramach uczestnictwa w badaniach klinicznych.

O możliwościach i nadziejach związanych z immunoterapią niedrobnokomórkowego raka płuca opowiadają w materiale agencji informacyjnej NEWSERIA prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. Dariusz Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 


źródło: youtube.com, iłódź24 hd

IMMUNOTERAPIA W NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKU PŁUCA

Przełomem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca było odkrycie tzw. receptora programowanej śmierci PD-1 oraz pobudzającego go liganda PD-L1. Receptor ten występuje na powierzchni komórek układu odpornościowego i pozwala organizmowi odróżniać własne komórki od wrogich. Bez PD-1 mogłoby bowiem dojść do nadmiernej aktywności układu immunologicznego i niszczenia własnych komórek i tkanek. W komórkach nowotworowych PD-1 występuje w tak dużej ilości, że organizm chorego nie odbiera ich jako obcych, które należy zniszczyć. Zablokowanie go za pomocą nowoczesnych leków powoduje przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i odpowiedź antynowotworową.

 Układ immunologiczny zabija komórkę nowotworową, pod warunkiem że nie potrafi ona się obronić. Niestety, komórki raka płuca bardzo często potrafią się obronić, w związku z tym wyłączenie mechanizmu obronnego w komórce skutkuje tym, że układ immunologiczny odzyskuje aktywność i może zabić komórkę nowotworową – tłumaczy prof. Paweł Krawczyk.

– To nie są klasyczne leki przeciwnowotworowe działające bezpośrednio na komórkę nowotworową. To są leki, które odblokowują układ immunologiczny pacjenta. Przełom jest olbrzymi, szczególnie w aspekcie raka niedrobnokomórkowego, gdzie w ciągu ostatnich dziesięcioleci była pustynia, bardzo mało nowych preparatów się pojawiało – dodaje prof. Dariusz Kowalski, kierownik Oddziału Zachowawczego w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Obecnie dostępne są dwa leki będące przeciwciałami skierowanymi przeciwko receptorowi PD-1, czyli niwolumab i pembrolizumab oraz dwa przeciwciała skierowane przeciwko ligandowi PD-L1, a więc durwalumab i atezolizumab. Badania kliniczne trzeciej fazy wykazały, że stosowanie tych leków, zwłaszcza w drugiej linii leczenia, po niepowodzeniu chemioterapii, znacznie wydłuża medianę przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby wobec standardowego leczenia. W przypadku atezolizumabu w badaniu klinicznym fazy trzeciej OAK mediana przeżycia całkowitego wyniosła 13,8 miesiąca, czyli o ponad 4 miesiące dłużej niż w przypadku klasycznej chemioterapii.

 W grupie chorych, u których ekspresja PD-1 była wysoka i obecna w dużej liczbie komórek, okazało się, że ta różnica w medianie czasu przeżycia całkowitego, na korzyść atezolizumabu, wyniosła już nie 4 miesiące, ale 12 miesięcy, czyli rok. W przypadku raka niedrobnokomórkowego takich separacji krzywych naprawdę bardzo dawno nie widzieliśmy – mówi Dariusz Kowalski.

18 października 2016 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła cząsteczkę anty-PDL1 atezolizumab do leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie. Zgodnie z decyzją FDA, atezolizumab w tym wskazaniu zaleca się stosować jako kolejną opcję leczenia, u pacjentów z zaburzeniami EGFR lub ALK, u których nastąpiła progresja po wcześniejszej terapii zarejestrowanymi lekami ukierunkowanymi na te aberracje.

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska zaaprobowała zastosowanie monoterapii niwolumabem u dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), poddanych wcześniejszej chemioterapii. Decyzja KE opierta była się na wynikach skuteczności cząsteczki w dwóch oddzielnych badań III fazy. Badanie CheckMate 017 dotyczyło immunoterapii płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca, natomiast badanie ChecmMate 057 – niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

W Polsce żaden z leków immunokompetentnych nie podlega obecnie refundacji. Pacjenci mogą je otrzymać jedynie w ramach uczestnictwa w badaniach klinicznych.

 Jednak jest duża szansa, że w ciągu najbliższych miesięcy pojawią się pierwsze leki. Możemy się uczyć stosowania tych leków i okazuje się, że są one niezwykle skuteczne. U tych osób, u których dochodzi do odpowiedzi na immunoterapię, obserwujemy bardzo długotrwałe remisje i być może niektórzy z tych chorych będą nawet wyleczeni. Tego nie możemy powiedzieć na pewno, bo zbyt małe doświadczenie jeszcze mamy z zastosowaniem immunoterapeutyków. Ale jest to prawdopodobne – mówi prof. Kowalski.

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA – BAZA WIEDZY

Eksperci: immunoterapia skuteczna w niedrobnokomórkowym raku płuca, źródło: http://www.biznes.newseria.pl/, materiały własne

 

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom