Home > Baza wiedzy > Eksperci na temat immunoterapii durwalumabem

Eksperci na temat immunoterapii durwalumabem

eksperci u durwalumabie

Przez wiele lat medycyna nie miała zbyt wiele do zaoferowania pacjentom z zaawansowanym nowotworem płuca. Od pewnego czasu obserwowane są ważne zmiany. Dla chorych cierpiących na raka płuca pojawiają się nowe opcje lecznicze i nowe nadzieje. Jedną z nich jest immunoterapia cząsteczką durwalumab, którą stosuje się u pacjentów w III stadium zaawansowania nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

Durwalumab nie jest obecnie dostępny (refundowany) w Polsce, ale uzyskał niedawno pozytywną opinię Agencji i Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (zobacz więcej). Zdaniem prof. Jacka Jassema może oznaczać to zmianę standardów leczenia w razie jego refundacji:

To pierwszy lek, który podany po zakończeniu radiochemioterapii poprawia rokowanie chorych na raka płuca. Wcześniejsze próby z innymi lekami nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. W niedawno zakończonym badaniu dodanie durwalumabu do radiochemioterapii ponad trzykrotnie wydłużyło medianę czasu do progresji nowotworu z 5,6 do ponad 17 miesięcy, a dwa lata przeżyło odpowiednio niecałe 56 procent i ponad 66 procent chorych. Są to bardzo istotne różnice. Co szczególnie istotne, durwalumab nie zwiększa toksyczności leczenia – wyjaśnia prof. dr hab. med. Jacek Jassem w rozmowie z portalem Termedia.pl.

Wartość terapeutyczną z zastosowania immunoterapii durwalumabem omówił podczas niedawnej konferencji organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski:

– Na ostatnim kongresie ASCO w USA opublikowano ostateczne wyniki badania PACIFIC – chorzy poddawani byli jednoczasowej radiochemioterapii, a po uzyskaniu odpowiedzi lub stabilizacji choroby otrzymywali immunoterapię konsolidującą z zakresu inhibitorów, w tym wypadku PD-L1. W porównaniu z placebo można dostrzec znamienne korzyści w zakresie przeżycia całkowitego po roku, dwóch i trzech od zastosowania terapii i te korzyści się zwiększają. Efekt jest nie tylko trwały, ale się potęguje.
 
Jednocześnie jak zauważył Ekspert – Jeżeli ta terapia miałaby być skutecznie dostępna w Polsce, to należy równolegle myśleć o rozwiązaniu problemów. Obecnie, jak zauważył profesor, tylko 20 proc. chorych kwalifikujących się do jednoczasowej radichemioterapii de facto ją otrzymuje. To wynika z faktu, że np. nie ma radioterapii i chemioterapii w jednym budynku, w jednym szpitalu, albo jest problem, aby dwa ośrodki się ze sobą porozumiały. Kolejną kwestią są problemy finansowe – jednoczasowa radiochemioterapia powinna być odrębnym świadczeniem, a nie dwoma osobnymi. Sama refundacja tej sprawy nie załatwia. Bo trzeba przygotować do tego leczenia konsolidującego chorych, którzy mogliby wcześniej otrzymywać radiochemioterapię jednoczasową.
 
Kwestię zastosowania i wartości immunoterapii u pacjwntów w III stadium choroby zaawansowania skomentował również prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie:
 
– Rak płuca staje się powoli chorobą przewlekłą. Dziś możliwe jest leczenie radykalne, czyli z intencją wyleczenia, nawet pacjentów w III stadium zaawansowania tej choroby. W przypadku nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca jedną z metod temu służących jest leczenie konsolidujące z zastosowaniem substancji czynnej durwalumab, po wcześniejszej jednoczasowej radiochemioterapii. Leczenie radykalne umożliwia pacjentom powrót do normalnych czynności życiowych, poprawia znacząco jakość ich życia. Są to niezaprzeczalne sukcesy takiej terapii, które stanowią o znaczącym przełomie w medycynie.
 
Dostęp do nowoczesnych terapii – w tym immunoterapii – jest jednym z postulatów kampanii „Hamuj Raka! Daj szansę płucom!”.
 
– Bardzo się cieszymy z pozytywnej rekomendacji prezesa AOTMiT dotyczącej refundacji immunoterapii durwalumabem w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. (…) Według danych NFZ dziś do takiej terapii kwalifikowałoby się około 200 chorych rocznie – dla tych osób jest to jedyna opcja lecznicza. Dlatego liczymy na to, że już wkrótce będzie ona dostępna dla polskich pacjentów. W ten sposób otrzymają oni szansę na radykalne leczenie choroby i dobre życie przez następne lata – podsumowuje Elżbieta Kozik, prezes Polskie Amazonki Ruch Społeczny.
 
Czytaj więcej o immunoterapii durwalumabem
 
Dodatkowe źródła:
www.termedia.pl/onkologia/Prof-Jacek-Jassem-o-zmianie-standardow-leczenia-raka-pluca,36305.html
www.medonet.pl/zdrowie,onkologia-2019—podsumowanie-roku,artykul,1735522.html
www.medexpress.pl/rekomendacja-wlaczenia-immunoterapii-do-programu-lekowego-dla-ndrp/75731

Powiązane materiały
immunoterapia neoadiuwantowa
FDA: neoadiuwantowa immunoterapia u chorych na operacyjnego NDRP
rak płuca raport
Raport: Jednoczasowa radiochemioterapia w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego, nieoperacyjnego raka płuca
badanie pacific durvalumab
ESMO 2020: aktualizacja danych z badania PACIFIC
priorytety immunoterapia rak płuca
Priorytety dostępu do immunoterapii w raku płuca