Home > Centrum prasowe > Elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego dopuszczony przez Komisję Europejską

Elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego dopuszczony przez Komisję Europejską

 
W połowie maja 2016 roku Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terenie Unii Europejskiej elotuzumab – eksperymentalne przeciwciało pobudzające układ odpornościowy, skierowane przeciw sygnałowej cząsteczce aktywacji limfocytów (Signaling Lymphocyte Activation Molecule – SLAMF7) w leczeniu szpiczaka plazmocytowego w terapii łączonej u dorosłych pacjentów, którzy wcześniej otrzymali jedną lub więcej terapii. Elotuzumab jest obecnie pierwszą i jedyną cząsteczką immunokompetentną zatwierdzoną na terenie Unii Europejskiej w terapii szpiczaka plazmocytowego.

Przyspieszona ocena oraz zgoda na stosowanie zostały oparte na podstawie długoterminowych danych z randomizowanego badania klinicznego III fazy ELOQUENT-2. W jego ramach elotuzumab był oceniany w kombinacji z lenalidomidem i deksametazonem, w porównaniu do samego lenalidomidu z deksametazonem. Wyniki tego badania opublikowano w The New England Journal of Medicine z 2 czerwca. Wniosek o dopuszczenie do obrotu elotuzumabu w immunoterapii szpiczaka plazmocytowego trafił do rozpatrzenia przez Europejską Agencję Leków (EMA) w lipcu 2015 roku.

 

Immunoterapia szpiczaka plazmocytowego z wykorzystaniem elotuzumabu

Elotuzumab jest eksperymentalnym przeciwciałem stymulującym układ odpornościowy, skierowanym przeciw SLAMF7 (Signaling Lymphocyte Activation Molecule F7) – glikoproteinie występującej na powierzchni komórki, ulegającej wysokiej i jednolitej ekspresji na komórkach szpiczakowych i limfocytach NK (Natural Killer), ale nie wykrywanej w prawidłowych tkankach litych ani na macierzystych komórkach krwiotwórczych. Elotuzumab uzyskał wcześniej status leku sierocego w Unii Europejskiej (UE). Sierocy produkt leczniczy to produkt, który jest przeznaczony do leczenia, zapobiegania lub diagnostyki choroby zagrażającej życiu i powodującej przewlekle upośledzenie; jej częstość występowania w UE nie może być większa od 5 przypadków na 10 000.

Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem hematologicznym, czyli rakiem krwi, rozwijającym  się w szpiku kostnym. Pojawia się, gdy komórka plazmatyczna szpiku kostnego, staje się nowotworowa i namnaża się w sposób niekontrolowany. Pomimo postępów w leczeniu szpiczaka plazmocytowego w ostatnim dziesięcioleciu, tylko 45% pacjentów przeżywa 5 lat. Cechą charakterystyczną przebiegu choroby są liczne okresy remisji i nawrotów. Po nawrocie choroby mniej niż 20% pacjentów przeżywa 5 lat. Szacuje się, że co roku na całym świecie rozpoznaje się ponad 114 200 nowych przypadków szpiczaka plazmocytowego i co roku ponad 79 000 osób umiera na tę chorobę.

 

Elotuzumab w leczeniu szpiczaka plazmocytowego dopuszczony przez Komisję Europejską, opracował Jarosław Gośliński, foto: flickr.com, licencja CC

źródła:
http://global.onclive.com/web-exclusives/elotuzumab-approved-in-europe-for-multiple-myeloma
www.medscape.com/viewarticle/863205
www.businesswire.com/news/home/20160511006406/en/Bristol-Myers-Squibb-AbbVie-Announce-European-Commission-Approval

 

Powiązane materiały
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?