Home > Baza wiedzy > EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii

EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii

Europejska Agencja Leków immunoterapia

Europejska Agencja Leków (EMA) rozszerzyła niedawno rejestracje i zatwierdziła nowe wskazania dla następujących preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii:

  • niwolumab

– leczenie uzupełniające raka urotelialnego naciekającego błonę mieśniową (MIUC) u dorosłych pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1%, z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej resekcji MIUC.

– w skojarzeniu z ipilimumabem do leczenia pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami płaskonabłonkowego raka przełyku, u dorosłych pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1%.

– w połączeniu z chemioterapią skojarzoną opartą na fluoropirymidynie i pochodnych platyny w leczeniu pierwszej linii zaawansowanego, nieoperacyjnego, nawrotowego lub z przerzutami płaskonabłonkowego raka przełyku, u dorosłych pacjentów z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥1%.

  • pembrolizumab – do leczenia chorych z guzami MSI‑H lub dMMR w:

– nieoperacyjnym lub rozsianym rakiem jelita grubego po wcześniejszej terapii schematem opartym na fluoropirymidynach,

– zaawansowanym lub nawrotowym raku endometrium z progresją w trakcie lub po leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny i nie są kandydatami do leczenia chirurgicznego lub radioterapii,

– nieoperacyjnym lub rozsianym raku żołądka, jelita cienkiego lub dróg żółciowych z progresją w trakcie lub po co najmniej jednej linii leczenia;

  • tisagenlecleucel do leczenia dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka folikularnego po co najmniej dwóch terapiach systemowych.

źródła:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/opdivo-7
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/keytruda-7
​​​​​​​https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/kymriah

PRZEJDŹ DO: AKTUALNOŚCI

Powiązane materiały
immunoterapia rak szyjki macicy
Rejestracja FDA: immunoterapia w raku szyjki macicy
immunoterapia rak żołądka
Immunoterapia raka żołądka – jest rejestracja w UE
komisja europejska zatwierdziła immunoterapie
KE: niwolumab w II linii leczenia raka płaskonabłonkowego przełyku
rak jelita grubego MSI-H dMMR
FDA: immunoterapia w I linii leczenia raka jelita grubego z zaburzeniami MSI-H/dMMR