Home > Centrum prasowe > ESMO 2017 – prezentacja wybranych doniesień

ESMO 2017 – prezentacja wybranych doniesień

ESMO

Prezentujemy kilka wybranych doniesień dotyczących immunoterapii, które zostały zaprezentowane podczas kongresu ESMO 2017 (Madryd, 08-12 września 2017r.):

 

  • Niwolumab wykazuje przewagę nad ipilimumabem jako terapia adiuwantowa w czerniaku poddanym resekcji. Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami fazy III badania klinicznego CheckMate 238 (LBA8_PR – Weber J, et al.), u pacjentów z czerniakiem w stadium IIIb/IIIc lub w stadium IV cechującym się wysokim ryzykiem nawrotu, u których przeprowadzono zabieg całkowitego usunięcia chirurgicznego, odnotowano lepszy wskaźnik przeżycia bez nawrotu (recurrence-free survival) po zastosowaniu adiuwantowego niwolumabu, w porównaniu z adiuwantowym ipilimumabem. Nivolumab bests ipilimumab as adjuvant therapy in resected melanoma

 

  • Skuteczność combo niwolumab+ipilimumab w porównaniu do sunitynibu w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego lub przerzutowego raka nerkowokomórkowego. Zgodnie z wynikami badania CheckMate-214 (LBA5 – Escudier B, i wsp.), immunoterapia skojarzona niwolumab+ipilimumab cechowała się lepszym odsetkiem odpowiedzi obiektywnych oraz wydłużonym przeżyciem bez progresji w porównaniu z terapią sunitynibem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, zaawansowanym lub przerzutowym raku nerki (RCC), znajdujących się w grupie o pośrednim lub niekorzystnym rokowaniu (intermediate- and poor-risk). Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in first-line treatment for advanced or metastatic RCC

 

  • Niwolumab wykazuje aktywności antynowotworową w nawracającym/przerzutowym raku płaskonabłonkowym regionu głowy i szyi – HNSCC (1043O – Haddad R i in.). Zaobserwowano przeciwnowotworowe działanie niwolumabu, stosowanego jako kontynuacja leczenia u pacjentów, u których nastąpiła progresja w trakcie leczenia niwolumabem po uprzednim nawrocie w ciągu 6 miesięcy od leczenia chemioterapią na bazie platyny. 
    Nivolumab demonstrates antitumour activity post-progression in recurrent/metastatic HNSCC

 

  • Terapia skojarzona niwolumab+szczepionka ISA 101 wykazuje skuteczność w terapii raka ustnej części gardła (HPV-pozytywnego). W ramach zaprezentowanych wyników (1136O – Glisson B, i in.) wykazano, że leczenie z wykorzystaniem inhibitora punktu kontrolnego PD-1 w postaci niwolumabu w połączeniu z  syntetyczną szczepionką o długiej peptydzie ISA 101, która jest skierowana przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)typu 16, wzmacnia odpowiedź u pacjentów z nieuleczalnym rakiem raka ustnej części gardła w porównaniu do monoterapii niwolumabem. Combined therapy with nivolumab and ISA 101 vaccine results in promising efficacy in HPV-positive oropharyngeal cancer

 

ESMO 2017 – prezentacja wybranych doniesień, opracował Jarosław Gośliński, portal immuno-onkologia.pl, źródło: www.esmo.org

 

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T