Home > Baza wiedzy > ESMO: wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem

ESMO: wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem

konferencja ESMO 2018 monachium doniesienia

Podczas Europejskiego Kongresu Onkologii Klinicznej w Barcelonie zaprezentowano pięcioletnie wyniki z badania klinicznego fazy III CheckMate -067, w ramach którego sprawdzano skuteczność immunoterapii niwolumabem w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z rozsianym i nieleczonym wcześniej czerniakiem.

Zaprezentowane dane wskazują na utrzymującą się poprawę w zakresie przeżycia całkowitego przy zastosowaniu w leczeniu 1 linii skojarzonego niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu z ipilimumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

Przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 60 miesięcy (pięć lat), wskaźnik 5-letniego przeżycia całkowitego wyniósł 52% dla leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem, 44% dla niwolumabu w monoterapii oraz 26% dla ipilimumabu w monoterapii.

Opublikowane wyniki dotyczą najdłuższego okresu obserwacji skojarzonej terapii immunoonkologicznej stosowanej w randomizowanym badaniu fazy 3. Dane z badania CheckMate -067 zostały przedstawione w ramach Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz opublikowane w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Doniesienia z ESMO skomentował dla portalu immuno-onkologi.pl prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

Jeżeli chodzi o chorobę przerzutową, to bardzo istotna informacja jest taka, że w niektórych podgrupach chorych zdecydowanie zastosowanie ipilimumabu z niwolumabem powinno mieć miejsce w pierwszej linii leczenia. Okazuje się, że po 5 latach obserwacji badania CheckMate -067 chorzy, którzy dostawali niwolumab z ipilimumabem mają lepsze przeżycia całkowite niż chorzy, którzy dostawali sam niwolumab. I przede wszystkim – po raz pierwszy po 5 latach nie osiągnięto mediany przeżycia. Mediana przeżycia przekracza 60 miesięcy w przerzutowym czerniaku. To jest fenomenalnie lepiej i co więcej grupy chorych o wysokim ryzyku – chorzy z obecnością mutacji BRAF mieli lepsze wyniki oraz chorzy z obecnością przerzutów do mózgowia mieli lepsze wyniki.

Ekspert ma również nadzieję, że ta opcja terapeutyczna będzie jak najszybciej dostępna w naszym kraju. Obecnie nie jest jeszcze refundowana przez Ministerstwo Zdrowia.
 

źródło: materiały prasowe

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
tydzień świadomości czerniaka
Materiał filmowy: immunoterapia w leczeniu czerniaka
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
termedia immunoterapia
FDA: terapia komórkami limfocytowymi u chorych na czerniaka