Home > Baza wiedzy > ESMO: wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem

ESMO: wyniki 5-letniej obserwacji pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem

konferencja ESMO 2018 monachium doniesienia

Podczas Europejskiego Kongresu Onkologii Klinicznej w Barcelonie zaprezentowano pięcioletnie wyniki z badania klinicznego fazy III CheckMate -067, w ramach którego sprawdzano skuteczność immunoterapii niwolumabem w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem u pacjentów z rozsianym i nieleczonym wcześniej czerniakiem.

Zaprezentowane dane wskazują na utrzymującą się poprawę w zakresie przeżycia całkowitego przy zastosowaniu w leczeniu 1 linii skojarzonego niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu z ipilimumabem w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

Przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 60 miesięcy (pięć lat), wskaźnik 5-letniego przeżycia całkowitego wyniósł 52% dla leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem, 44% dla niwolumabu w monoterapii oraz 26% dla ipilimumabu w monoterapii.

Opublikowane wyniki dotyczą najdłuższego okresu obserwacji skojarzonej terapii immunoonkologicznej stosowanej w randomizowanym badaniu fazy 3. Dane z badania CheckMate -067 zostały przedstawione w ramach Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz opublikowane w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Doniesienia z ESMO skomentował dla portalu immuno-onkologi.pl prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

Jeżeli chodzi o chorobę przerzutową, to bardzo istotna informacja jest taka, że w niektórych podgrupach chorych zdecydowanie zastosowanie ipilimumabu z niwolumabem powinno mieć miejsce w pierwszej linii leczenia. Okazuje się, że po 5 latach obserwacji badania CheckMate -067 chorzy, którzy dostawali niwolumab z ipilimumabem mają lepsze przeżycia całkowite niż chorzy, którzy dostawali sam niwolumab. I przede wszystkim – po raz pierwszy po 5 latach nie osiągnięto mediany przeżycia. Mediana przeżycia przekracza 60 miesięcy w przerzutowym czerniaku. To jest fenomenalnie lepiej i co więcej grupy chorych o wysokim ryzyku – chorzy z obecnością mutacji BRAF mieli lepsze wyniki oraz chorzy z obecnością przerzutów do mózgowia mieli lepsze wyniki.

Ekspert ma również nadzieję, że ta opcja terapeutyczna będzie jak najszybciej dostępna w naszym kraju. Obecnie nie jest jeszcze refundowana przez Ministerstwo Zdrowia.
 

źródło: materiały prasowe

Powiązane materiały
tydzień świadomości czerniaka 2021
Wystartował Tydzień Świadomości Czerniaka 2021
tydzień świadomości czerniaka
Pacjent ze zmianą barwnikową. Postępowanie diagnostyczne
refundacja niwolumabu
Leczenie adjuwantowe czerniaka na styczniowej liście refundacyjnej
I Wiosenna Akademia Immuno-Onkologiczna dla Dziennikarzy
Prof. Piotr Rutkowski: brak nowoczesnych terapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka