Home > Baza wiedzy > FDA: skojarzona immunoterapia w połączeniu z chemioterapią w leczeniu NSCLC

FDA: skojarzona immunoterapia w połączeniu z chemioterapią w leczeniu NSCLC

immunoterapia chemioterapia rak płuca

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie skojarzonej immunoterapii (niwolumab + ipilimumab) w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii jako leczenie pierwszej linii u chorych na przerzutowego lub nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca (po wykluczeniu obecności mutacji aktywującej w genie EGFR i rearanżacji w genie ALK).

Rejestracji dokonano w oparciu o wyniki III fazy badania klinicznego CheckMate-9LA. Chorych przydzielono w sposób losowy w stosunku 1:1 do ramienia otrzymującego niwolumab z ipilimumabem w połączeniu z 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny (n=361) lub do ramienia otrzymującego 4 cykle chemioterapii opartej na pochodnych platyny (n=358). W grupie otrzymującej skojarzoną immunoterapię i chemioterapię wykazano istotną statystycznie przewagę w zakresie czasu przeżycia całkowitego (OS) w porównaniu do ramienia z samą chemioterapią.

Terapia została zatwierdzona zarówno dla Pacjentów z płaskonabłonkowym, jak i niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od czynnika predykcyjnego w postaci poziomu ekspresji PD-L1.

źródło: https://www.fda.gov/

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA

Powiązane materiały
badanie pacific durvalumab
ESMO 2020: aktualizacja danych z badania PACIFIC
w raku płuca liczy się czas
Nowa odsłona kampanii „Liczy się czas w raku płuca”
Rzeczpospolita: pacjenci bez dostępu do nowoczesnych terapii
Europejska Agencja Leków immunoterapia
CHMP: immunoterapia w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie I linii NDRP