Home > Baza wiedzy > FDA: skojarzona immunoterapia w połączeniu z chemioterapią w leczeniu NSCLC

FDA: skojarzona immunoterapia w połączeniu z chemioterapią w leczeniu NSCLC

immunoterapia chemioterapia rak płuca

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie skojarzonej immunoterapii (niwolumab + ipilimumab) w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii jako leczenie pierwszej linii u chorych na przerzutowego lub nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca (po wykluczeniu obecności mutacji aktywującej w genie EGFR i rearanżacji w genie ALK).

Rejestracji dokonano w oparciu o wyniki III fazy badania klinicznego CheckMate-9LA. Chorych przydzielono w sposób losowy w stosunku 1:1 do ramienia otrzymującego niwolumab z ipilimumabem w połączeniu z 2 cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny (n=361) lub do ramienia otrzymującego 4 cykle chemioterapii opartej na pochodnych platyny (n=358). W grupie otrzymującej skojarzoną immunoterapię i chemioterapię wykazano istotną statystycznie przewagę w zakresie czasu przeżycia całkowitego (OS) w porównaniu do ramienia z samą chemioterapią.

Terapia została zatwierdzona zarówno dla Pacjentów z płaskonabłonkowym, jak i niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od czynnika predykcyjnego w postaci poziomu ekspresji PD-L1.

źródło: https://www.fda.gov/

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA

Powiązane materiały
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji
niwolumab chemioterapia rak pluca ndrp
KE: immunoterapia z chemioterapią w leczeniu resekcyjnego NDRP
CheckMate-9LA badanie kliniczne
ASCO23: wyniki czteroletniej obserwacji z badania fazy III CheckMate-9LA
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce