Home > Baza wiedzy > FDA zatwierdziła immunoterapię w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi

FDA zatwierdziła immunoterapię w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi

5 sierpnia 2016 roku, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosiła zatwierdzenie pembrolizumabu w leczeniu nawrotowego lub przerzutowego nowotworu regionu głowy i szyi, który nie odpowiedział na wcześniejszą chemioterapię. Pembrolizumab jest przeciwciałem, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2.

Przyspieszoną zgodę na stosowanie immunoterapii w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi oparto na wynikach fazy Ib badania KEYNOTE-012. Do badania włączono 192 pacjentów z nowotworem głowy i szyi, którym podawano pembrolizumab po wcześniejszej (nieudanej) chemioterapii.

Warto dodać, że obecnie trwają również badania kliniczne dotyczące skuteczności immunoterapii z wykorzystaniem niwolumabu w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi. Podczas zjazdu American Association of Cancer Research (AACR) który odbył się w dniach 16-20 kwietnia 2016 roku w Nowym Orleanie przedstawiono wyniki badania III fazy CheckMate-141 dotyczące skuteczności immunoterapii niwolumabem w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi (HNSCC).

 

FDA ogłosiła zatwierdzenie immunoterapii w leczeniu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi, opracował JG, foto flickr.com, licencja CC

więcej na: www.cancerresearch.org/news-publications/our-blog/august-2016/fda-approves-pembrolizumab-keytruda-pd-1-antibody-for-head-and-neck-cancer?feed=Cancer-Research-Institute-Blog

Powiązane materiały
dr Bartosz Spławski onkolog
Dr Bartosz Spławski: immunoterapia przydatna w nowotworach głowy i szyi
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne
dr Izabela Łasińska poznań onkolog
Dr n. med. Izabela Łasińska o immunoterapii nowotworów regionu głowy i szyi
nowotwory głowy i szyi
Nowotwory regionu głowy i szyi