Home > Centrum prasowe > Program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych

Program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych

Helix Polska oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej w ramach programu immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych. Podpisanie listu intencyjnego z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów. Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia będzie połączenie technologii CAR-T z unikalną platformą technologiczną DOS47, rozwijaną przez grupę Helix.

Projekt ten może otworzyć ścieżkę do efektywnego leczenia nowotworów litych z wykorzystaniem podejścia terapeutycznego, które okazało się być bardzo skuteczne w przypadku nowotworów krwi – tłumaczy dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Polska, firmy biofarmaceutycznej, opracowującej innowacyjne technologie do stosowania w terapii chorób nowotworowych.

Rozwijane przez Helix platformy technologiczne: DOS47 oraz CAR-T stanowią dopełniające się elementy w terapii nowotworów litych (czyli takich, które mają jednolitą, zwartą masę). Komórki nowotworowe w tego typu guzach, wytwarzają charakterystyczne dla siebie mikrośrodowisko o odczynie kwaśnym (niskie pH), w którym komórki naszego układu odpornościowego nie są w stanie efektywnie zwalczać nowotwór. DOS47 (który jest koniugatem ureazy pochodzenia roślinnego z przeciwciałem rozpoznającym specyficzny antygen na powierzchni komórek nowotworowych), umożliwia znaczne podwyższenie pH wewnątrz oraz wokół guza, pozbawiając go swoistej „tarczy ochronnej”. Połączenie DOS47 z technologią CAR-T, czyli zmodyfikowanymi genetycznie, specyficznymi komórkami układu odpornościowego – limfocytami T – izolowanymi od leczonego pacjenta, pozwala na skuteczną eliminację „odsłoniętych” wcześniej przez DOS47 komórek nowotworowych.

Szacuje się, że 1 komórka CAR-T może wyeliminować nawet do 100 000 komórek nowotworowych. Wyniki badań klinicznych wskazują, że obecnie testowane immunoterapie nowotworów krwi, są skuteczne w ponad 95% przypadków. Uzyskanie tak dobrego wyniku w nowotworach litych jest wyzwaniem z powodu otaczającej je „tarczy ochronnej” – dodaje Paweł Wiśniewski.

Rozwijany obecnie na etapie II fazy badań klinicznych L-DOS47, w połączeniu z technologią CAR-T, już niedługo może stać się skuteczną terapią w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), dostępną dla pacjentów w Polsce. Technologia DOS47 rozwijana jest także w obszarze innych typów nowotworów.

 

 

Program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych – informacja prasowa

 

Powiązane materiały
immunoterapia CAR-T
Immunoterapia CAR-T – genetycznie zmodyfikowane limfocyty T
Helix immunoonkologia polska
Polska firma biotechnologiczna rozwija technologię, która neutralizuje kwaśne mikrośrodowisko nowotworu
Paweł Wiśniewski Helix Polska Tumor Defense Breaker DOS47
Helix Immuno-Oncology: DOS47 (Tumour Defense Breaker) + CAR-T
konferencja ASCO 2016 immunoterapia
Nowe trendy w immunoterapii nowotworów – podsumowanie ASCO 2016