Home > Baza wiedzy > Immunoterapia drobnokomórkowego raka płuca – rejestracja FDA

Immunoterapia drobnokomórkowego raka płuca – rejestracja FDA

Znacząca i – miejmy nadzieję – otwierająca nowy rozdział w walce z nowotworami informacja dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca.

17 sierpnia 2018 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszą immunoterapię inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 (cząsteczka niwolumab) w leczeniu pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca (SCLC) u których nastąpiła progresja po wcześniejszym leczeniu chemioterapią zawierającą platynę oraz co najmniej jedną inną terapią systemową.

Decyzja FDA została podjęta na podstawie badania klinicznego CheckMate-032 (faza I/II). Wzięło w nim udział 109 pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca, którzy leczeni byli niwolumabem – ukierunkowanym na szlak immunologicznego punktu kontrolnego PD-1.

Odpowiedzi na terapię doświadczyło 12% pacjentów, a mediana odpowiedzi trwała prawie półtora roku (17,9 miesiąca).

W odniesieniu do działań niepożądanych u 45% pacjentów wystąpiły ciężkie reakcje niepożądane, 25% musiało pominąć dawkę, a 10% zostało zmuszonych do przerwania leczenia.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne doniesienia dotyczące skuteczności immunoterapii w drobnokomórkowym raku płuca.
 

Immunoterapia drobnokomórkowego raka płuca – rejestracja FDA, opracował Jarosław Gośliński redaktor naczelny immuno-onkologia.pl

źródło: https://www.cancerresearch.org/blog/august-2018/small-cell-lung-cancer-nivolumab-fda-approval

Powiązane materiały
chłoniak hodgkina immunoterapia niwolumab
Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina
Czynniki predykcyjne dla immunoterapii raka płuca – prof. Paweł Krawczyk
rak żołądka immunoterapia niwolumab
Immunoterapia raka żołądka – doniesienia
durwalumab immunoterapia
Durwalumab – immunoterapia raka płuca w stopniu III po radiochemioterapii