Home > Baza wiedzy > Drobnokomórkowy raka płuca – immunoterapia

Drobnokomórkowy raka płuca – immunoterapia

drobnokomórkowy rak płuca

Immunoterapia nie jest obecnie dostępna i refundowana w Polsce w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca. Wciąż trwają liczne badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności leczenia immunologicznego w tym wskazaniu. Najbardziej zaawansowane prace dotyczą immunoterapii drobnokomórkowego raka płuca z wykorzystaniem cząsteczek takich jak: durwalumab, atezolizumab i niwolumab.

Immunoterapia – drobnokomórkowy rak płuca

Durwalumab

Jak donosi portal termedia.pl – pomyślne wieści płyną z prestiżowego czasopisma The Lancet. Na jego łamach przedstawiono wyniki badania III fazy nad zastosowaniem cząsteczki durwalumab w połączeniu z etopozydem i pochodną platyny w leczeniu zaawansowanego drobnokomórkowego raka płuca.
 
Wykazano, że połączenie opisanej immunoterapii z chemioterapią pozwoliło na istotne statystycznie wydłużenie czasu przeżycia całkowitego, z 10,3 do 13 miesięcy. 18 miesięcy po rozpoczęciu badania przeżyło 25% pacjentów leczonych chemioterapią i 34% chorych z grupy badawczej. Co istotne, skuteczniejsza terapia nie wiązała się z dodatkowym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych.
 
Badanie kliniczne CASPIAN nadal trwa, a jego zakończenie planowane jest pod koniec września przyszłego roku.
 

Atezolizumab

We wrześniu 2019 roku Komisja Europejska dopuściła do obrotu produktu na ternie UE cząsteczkę atezolizumab do stosowania w skojarzeniu z chemioterapią (karboplatyną i etopozyd) w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych chorych z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca (ES-SCLC).

Dzięki decyzji, w Europie pojawiła się pierwsza opcja terapeutyczna dotycząca zastosowania immunoterapii w leczeniu rozległego drobnokomórkowego raka płuca.

To znacząca i – miejmy nadzieję – otwierająca nowy rozdział w walce z nowotworami informacja dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca.
 

Niwolumab

17 sierpnia 2018 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła na ternie USA immunoterapię inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 (cząsteczka niwolumab) w leczeniu pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca (SCLC) u których nastąpiła progresja po wcześniejszym leczeniu chemioterapią zawierającą platynę oraz co najmniej jedną inną terapią systemową.

Decyzja FDA została podjęta na podstawie badania klinicznego CheckMate-032 (faza I/II). Wzięło w nim udział 109 pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca, którzy leczeni byli niwolumabem – ukierunkowanym na szlak immunologicznego punktu kontrolnego PD-1.

Odpowiedzi na terapię doświadczyło 12% pacjentów, a mediana odpowiedzi trwała prawie półtora roku (17,9 miesiąca). W odniesieniu do działań niepożądanych u 45% pacjentów wystąpiły ciężkie reakcje niepożądane, 25% musiało pominąć dawkę, a 10% zostało zmuszonych do przerwania leczenia.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne doniesienia dotyczące skuteczności immunoterapii w drobnokomórkowym raku płuca.
 
ZOBACZ: NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA
 
źródła:
https://www.cancerresearch.org/blog/august-2018/small-cell-lung-cancer-nivolumab-fda-approval
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32222-6/fulltext#%20
https://www.termedia.pl/pulmonologia/Durwalumab-poprawia-rokowanie-u-chorych-z-zaawansowanym-drobnokomorkowym-rakiem-pluca,35792.html?

Powiązane materiały
Europejska Agencja Leków immunoterapia
EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii
immunoterapia rak żołądka
Immunoterapia raka żołądka – jest rejestracja w UE
w raku płuca liczy się czas
Nowa odsłona kampanii „Liczy się czas w raku płuca”
Paweł Krawczyk onkolog
Prof. Paweł Krawczyk: priorytety i wyzwania w leczeniu raka płuca