Home > Baza wiedzy > Immunoterapia w hematoonkologii (szpiczak plazmocytowy)

Immunoterapia w hematoonkologii (szpiczak plazmocytowy)

 
Immunoterapia odgrywa coraz większą rolę w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych. W ostatnich latach całkowite przeżycie chorych w tej grupie wydłużyło się dzięki nowym lekom celowanym oraz cząsteczkom immunokompetentnym. O możliwościach i znaczącym postępie w zastosowaniu immunoterapii w hematoonkologii na przykładzie szpiczaka plazmocytowego opowiada prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Immunoterpia szpiczaka plazmocytowego

Szpiczak plazmocytowy jest chorobą nawrotową. Skuteczność jego leczenia zależy od od dostępności różnych leków, mających różne mechanizmy działania oraz odpowiedniego leczenia wspomagającego. Zwiększenie skuteczności leczenia szpiczaka plazmocytowego można osiągnąć przez dodanie 3-go leku do schematu Rd (elotuzumab, karfilzomib, iksazomib, bortezomib, daratumumab), leku o innym mechanizmie działania (panobinostat) lub zastąpienie skutecznego schematu nowym lekiem z tej samej grupy (karfilzomib, pomalidomid).

Nowością w leczeniu szpiczaka plazmocytowego jest cząsteczka elotuzumab. Jest to immunostymulujące przeciwciało, którego działanie jest specyficznie ukierunkowane na białko SLAMF7 (należące do rodziny cząsteczek sygnalizujących aktywację limfocytów). Elotuzumab posiada podwójny mechanizm działania. Aktywuje bezpośrednio układ immunologiczny poprzez komórki NK przez aktywację SLAMF7. Elotuzumab jest również w stanie identyfikować SLAMF7 w komórkach szpiczaka, oznaczając komórki rakowe dla procesu niszczenia przez komórki NK poprzez zależną od przeciwciał toksyczność komórkową.

Nowe leki w leczeniu chorych na szpiczaka

• Talidomid
• Bortezomib
• Lenalidomid
• Pomalidomid –EMA 2013
• Karfizomib – EMA 2015
• Iksazomib – FDA 2015
• Panobinostat – EMA 2015
• Daratumumab – FDA 2015
• Elotuzumab – EMA 2016

Immunoterapia w hematoonkologii (szpiczak plazmocytowy), Letnia Akademia Onkologiczna 2016, foto:flickr.com licencja CC

 

ZOBACZ WIĘCEJ: IMMUNOTERAPIA W HEMATOONKOLOGII

Powiązane materiały
szpiczak plazmocytowy lenalidomid
Nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego coraz bliżej
chłoniak hodgkina immunoterapia niwolumab
Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne
terapia genowa car T cells
FDA zarejestrowała na terenie USA pierwszą terapię genową typu CAR T-cells w leczeniu nowotworów