Home > Centrum prasowe > Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina

Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina

chłoniak hodgkina immunoterapia niwolumab

W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych oraz po leczeniu preparatem brentuksymab vedotin. Niwolumab jest obecnie pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 stosowanym w nowotworach hematologicznych zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE). Rejestracja ta pozwala na leczenie niwolumabem pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina we wszystkich 28 krajach członkowskich UE. Decyzję podjęto na podstawie łącznej analizy danych pochodzących z badania klinicznego fazy 2 CheckMate -205 oraz badania klinicznego fazy 1 CheckMate -039, które obejmowały pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych oraz po leczeniu preparatem brentuksymab vedotin.

Chłoniak Hodgkina (HL), nazywany również chorobą Hodgkina lub ziarnicą złośliwą, jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek (limfocytów), które są częścią układu immunologicznego człowieka. Choroba ta jest najczęściej diagnozowana wśród młodych dorosłych (w wieku 20-40 lat) oraz w wieku późniejszym (po 55 roku życia). Klasyczny chłoniak Hodgkina jest najczęstszym typem chłoniaka Hodgkina, stanowiąc 95% przypadków.
 
Film – immunoterapia chłoniaka Hodgkina – prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak. Materiał nagany przez Fundację im. dr Macieja Hilgiera. Motywem przewodnim konferencji były doniesienia z konferencji ASH w San Diego. 9 marca 2017, Warszawa


 

IMMUNOTERAPIA CHŁONIAKA HODGKINA – REJESTRACJA FDA

17 maja 2016 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała przyspieszoną zgodę na zastosowanie niwolumabu w leczeniu chorych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), u których doszło do nawrotu choroby lub jej progresji po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) oraz potransplantacyjnym zastosowaniu brentuximab vedotin (Adcetris). Przyspieszona decyzja została oparta na analizie danych pochodzących z badania CheckMate 025 i ChceckMate 039, w których uczestniczyło łącznie 263 pacjentów.

To pierwsza w historii rejestracja cząsteczki immunokompetentnej działającej na szlak programowanej śmierci komórki (PD) dotycząca zastosowania w hematoonkologii. Niwolumab jest tym samym pierwszym inhibitorem PD-1 zarejestrowanym przez FDA w nowotworach hematologicznych.

Wcześniej niwolumab został dopuszczony przez FDA do stosowania w zaawansowanym czerniaku, niedrobnokomórkowym raku płuca oraz zaawansowanym raku nerki (raku nerkowokomórkowym). Zastosowanie immunoterapii we wszystkich powyższych wskazaniach wykazało poprawę przeżycia chorych w porównaniu do standardowej chemioterapii.

 

Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina, opracował Jarosław Gośliński, foto: flickr.com – licencja CC

źródła: www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm501412.htm
www.medscape.com/viewarticle/872313
www.global.onclive.com/web-exclusives/fda-approves-nivolumab-for-hodgkin-lymphoma
www.curetoday.com/articles/fda-approves-opdivo-for-classical-hodgkin-lymphoma

 

 

Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina
5 (100%) 1 vote[s]
Powiązane materiały
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne
Immunoterapia drobnokomórkowego raka płuca – rejestracja FDA
Decyzja EMA: niwolumab w adjuwantowym leczeniu czerniaka
Niwolumab z pozytywną rekomendacją Prezesa AOTMiT w terapii nowotworów regionu głowy i szyi