Home > Centrum prasowe > Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina

Immunoterapia w klasycznym chłoniaku Hodgkina

chłoniak hodgkina immunoterapia niwolumab

Zgodnie aktualizacją listy refundacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia, z dniem 1 maja 2018 roku polscy chorzy zyskali dostęp do refundowanych programów lekowych obejmujących m.in. immunoterapię w leczeniu chłoniaka Hodgkina.

Refundacją w ramach programu lekowego Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81) został objęty lek niwolumab.

W praktyce oznacza to, że pacjenci spełniający kryteria zawarte w programie lekowym mogą skorzystać z nowoczesnego leczenia immunoterapią w chłoniaku Hodgkina.
 

ZOBACZ: LISTA OŚRODKÓW STOSUJĄCYCH IMMUNOTERAPIĘ W LECZENIU CHŁONIAKA

 

Immunoterapia w chłoniaku Hodgkina – jak przebiegała rejestracja w UE i USA

W listopadzie 2016 roku Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych oraz po leczeniu preparatem brentuksymab vedotin.

Niwolumab był pierwszym inhibitorem punktu kontrolnego PD-1 stosowanym w nowotworach hematologicznych zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE). Rejestracja pozwaliła na leczenie niwolumabem pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.

Decyzję podjęto na podstawie łącznej analizy danych pochodzących z badania klinicznego fazy 2 CheckMate -205 oraz badania klinicznego fazy 1 CheckMate -039, które obejmowały pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych oraz po leczeniu preparatem brentuksymab vedotin.

ZOBACZ: REFUNDACJA IMMUNOTERAPII W POLSCE

Wcześniej – w maju 2016 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała przyspieszoną zgodę na zastosowanie niwolumabu na terenie USA w leczeniu chorych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (cHL), u których doszło do nawrotu choroby lub jej progresji po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) oraz potransplantacyjnym zastosowaniu brentuximab vedotin (Adcetris).

Była to pierwsza w historii rejestracja cząsteczki immunokompetentnej działającej na szlak programowanej śmierci komórki (PD) dotycząca zastosowania w hematoonkologii. Niwolumab stał się tym samym pierwszym inhibitorem PD-1 zarejestrowanym przez FDA w nowotworach hematologicznych.

Wcześniej niwolumab został dopuszczony przez FDA do stosowania  na terenie Stanów Zjednoczonych w zaawansowanym czerniaku, niedrobnokomórkowym raku płuca oraz zaawansowanym raku nerki (raku nerkowokomórkowym).

Zastosowanie immunoterapii we wszystkich powyższych wskazaniach wykazało poprawę przeżycia chorych w porównaniu do standardowej chemioterapii.

 

Chłoniak Hodgkina – choroba

Chłoniak Hodgkina (HL), nazywany również chorobą Hodgkina lub ziarnicą złośliwą, jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek (limfocytów), które są częścią układu immunologicznego człowieka.

Choroba jest najczęściej diagnozowana wśród młodych dorosłych (w wieku 20-40 lat) oraz w wieku późniejszym (po 55 roku życia). Klasyczny chłoniak Hodgkina jest najczęstszym typem chłoniaka Hodgkina, stanowiąc 95% przypadków.
 
ZOBACZ: NOWOTWORY HEMATOLOGICZNE
 
zobacz więcej:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-maja-2018-r2

Powiązane materiały
Europejska Agencja Leków immunoterapia
EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii
immunoterapia rak żołądka
Immunoterapia raka żołądka – jest rejestracja w UE
drobnokomórkowy rak płuca
Drobnokomórkowy raka płuca – immunoterapia
Wybrane leki i cząsteczki immuno-onkologiczne