Home > Baza wiedzy > Immunoterapia raka jelita grubego (MSI-H i dMMR) – jest rejestracja FDA

Immunoterapia raka jelita grubego (MSI-H i dMMR) – jest rejestracja FDA

31 lipca 2017 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała przyspieszoną zgodę na stosowanie immunoterapii preparatem niwolumab w leczeniu dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych (od 12 lat wzwyż) z przerzutowym rakiem jelita grubego z potwierdzonym biomerkerem określonym jako wysoka niestabilność mikrosatelitarna (microsatellite instability-high MSI-H) lub niezgodność deficytu naprawczego (mismatch repair deficient – dMMR), u których nastąpiła progresja (lub brak tolerancji) na wcześniejsze leczenie chemoterapią opartą o fluoropirymidyne, oksaliplatyne i irynotekan.

Decyzja został podjęta na podstawie danych z badania CA209142 (CHECKMATE 142, NCT 02060188) w oparciu o całkowitą odpowiedź (ORR) i czas odpowiedzi. Dalsze badania pozwolą określić rolę i skuteczność immunoterapii w leczeniu zaawansowanych nowotworów jelita grubego.

Niwolumab to inhibitor immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który wiąże się z receptorem punktu kontrolnego PD-1 ulegającym ekspresji na aktywowanych limfocytach T i blokuje jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2, zapobiegając hamowaniu odpowiedzi immunologicznej. Niwolumab był pierwszym na świecie inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1, który został dopuszczony do stosowania w lipcu 2014 roku.
 
 

Immunoterapia raka jelita grubego MSI-H i dMMR – jest rejestracja FDA; opracował Jarosław Gośliński immuno-onkologia.pl

źródlo: https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm569366.htm
 

Immunoterapia raka jelita grubego (MSI-H i dMMR) – jest rejestracja FDA
12 głosów, średnia: 4.50 (wynik: 89%)
Powiązane materiały
Decyzja NICE: niwolumab zatwierdzony w leczeniu raka płuca w Anglii
Immunoterapia w leczeniu pacjentów z urotelialnym rakiem pęcherza moczowego
Immunoterapia nowotworów głowy i szyi
Immunoterapia w nowotworach głowy i szyi – jest rejestracja Komisji Europejskiej
refundacja niwolumabu
Refundacja niwolumabu w zaawansowanym raku płuca możliwa za dwa miesiące?