Home > Centrum prasowe > Immunoterapia raka wątroby – FDA zarejestrowała niwolumab

Immunoterapia raka wątroby – FDA zarejestrowała niwolumab

immunoterapia raka wątroby

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała we wrześniu 2017 roku w ramach przyspieszonej procedury niwolumab w leczeniu chorych na raka wątrobowokomórkowego (HCC) po wcześniejszej terapii sorafenibem.

Jak czytamy na portalu termedia.pl – do badania rejestracyjnego fazy I/II CheckMate-040 włączono 154 chorych na HCC (mediana wieku, 63 lata; zakres, 19–81 lat) leczonych wcześniej sorafenibem. Chorzy otrzymywali niwolumab w dawce 3 mg/kg IV co 2 tygodnie. Łącznie 22 chorych (14,3%) odpowiedziało na leczenie niwolumabem (95% CI, 9,2%–20,8%), w tej grupie odnotowano 3 odpowiedzi całkowite (1,9%) i 19 odpowiedzi częściowych (12,3%). Mediana czasu do odpowiedzi wyniosła 2,8 miesiąca.

Działania niepożądane odnotowane w badaniu CheckMate-040 obejmowały: ból brzucha (34%), kaszel (23%), zmniejszenie apetytu (22%), biegunkę (27%), zmęczenie (38%), bóle mięśniowo-kostne (36%), świąd (27%) i wysypkę (26%). U 11% chorych działania niepożądane prowadziły do przerwania leczenia.

Analiza wyników wskazuje, że zastosowanie inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego niwolumabu przekłada się na uzyskanie odpowiedzi u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego, którzy nie uzyskali całkowitej odpowiedzi na sorafenib – niezależnie od zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub C (HCV). Wyniki badania dotyczącego skuteczności immunoterapii raka wątroby przedstawiono w trakcie konferencji American Society of Clinical Oncology 2017 (ASCO).

 

Immunoterapia raka wątroby – rejestracja FDA dla niwolumabu, źródło:

http://www.onclive.com/web-exclusives/fda-grants-nivolumab-priority-review-for-liver-cancer
https://www.medscape.com/viewarticle/886150
https://www.termedia.pl/onkologia/FDA-zarejestrowala-niwolumab-doleczenia-chorych-na-raka-watroby,27993.html

Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
leczenie CAR-T w UCK WUM
UCK WUM – pierwszy pacjent z białaczką limfoblastyczną otrzymał terapię CAR-T