Home > Centrum prasowe > Immunoterapia raka wątroby – FDA zarejestrowała niwolumab

Immunoterapia raka wątroby – FDA zarejestrowała niwolumab

immunoterapia raka wątroby

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała we wrześniu 2017 roku w ramach przyspieszonej procedury niwolumab w leczeniu chorych na raka wątrobowokomórkowego (HCC) po wcześniejszej terapii sorafenibem.

Jak czytamy na portalu termedia.pl – do badania rejestracyjnego fazy I/II CheckMate-040 włączono 154 chorych na HCC (mediana wieku, 63 lata; zakres, 19–81 lat) leczonych wcześniej sorafenibem. Chorzy otrzymywali niwolumab w dawce 3 mg/kg IV co 2 tygodnie. Łącznie 22 chorych (14,3%) odpowiedziało na leczenie niwolumabem (95% CI, 9,2%–20,8%), w tej grupie odnotowano 3 odpowiedzi całkowite (1,9%) i 19 odpowiedzi częściowych (12,3%). Mediana czasu do odpowiedzi wyniosła 2,8 miesiąca.

Działania niepożądane odnotowane w badaniu CheckMate-040 obejmowały: ból brzucha (34%), kaszel (23%), zmniejszenie apetytu (22%), biegunkę (27%), zmęczenie (38%), bóle mięśniowo-kostne (36%), świąd (27%) i wysypkę (26%). U 11% chorych działania niepożądane prowadziły do przerwania leczenia.

Analiza wyników wskazuje, że zastosowanie inhibitora immunologicznego punktu kontrolnego niwolumabu przekłada się na uzyskanie odpowiedzi u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego, którzy nie uzyskali całkowitej odpowiedzi na sorafenib – niezależnie od zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub C (HCV). Wyniki badania dotyczącego skuteczności immunoterapii raka wątroby przedstawiono w trakcie konferencji American Society of Clinical Oncology 2017 (ASCO).

 

Immunoterapia raka wątroby – rejestracja FDA dla niwolumabu, źródło:

http://www.onclive.com/web-exclusives/fda-grants-nivolumab-priority-review-for-liver-cancer
https://www.medscape.com/viewarticle/886150
https://www.termedia.pl/onkologia/FDA-zarejestrowala-niwolumab-doleczenia-chorych-na-raka-watroby,27993.html

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia