Home > Centrum prasowe > Immunoterapia w raku jelita grubego – obiecujące wyniki badań

Immunoterapia w raku jelita grubego – obiecujące wyniki badań

rak jelita grubego immunoterapia niwolumab

W styczniu 2017 roku w San Francisco odbyło się prestiżowe wydarzenie Gastrointestinal Cancers Symposium poświęcone tematyce nowotworów przewodu pokarmowego. Trzydniowa konferencja obfitowała w ciekawe doniesienia, również z obszaru immuno-onkologii.

W ramach jednego z zaprezentowanych abstraktów, który został przygotowany pod kierunkiem Michael J. Overman’a (Anderson Cancer Center) przedstawiono wyniki badania klinicznego CheckMate 142. Okazuje się, iż terapia inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego niwolumabem pozwala na uzyskanie trwałych odpowiedzi i kontroli choroby u wcześniej intensywnie leczonych chorych na raka jelita grubego z przerzutami, ze stwierdzonym zaburzeniem mechanizmów naprawczych DNA, czyli wysokim stopniem niestabilności mikrosatelitarnej (microsatellite instability high, MSI-H).

W opinii ekspertów – niwolumab można traktować jako nowy standard terapii wcześniej leczonych chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z MSI-H. Jest to zgodne również z opublikowanym ostatnio uaktualnieniem wytycznych NCCN, zalecających wykonywanie badań w kierunku MSI-H u wszystkich chorych na raka jelita grubego, a także rozważenie zastosowania monoterapii pembrolizumabem lub niwolumabem u wszystkich chorych z MSI-H.
 

Immunoterapia w raku jelita grubego – obiecujące wyniki badań

więcej na: http://gicasym.org/daily-news/2017-gastrointestinal-cancers-symposium-highlights
http://meetinglibrary.asco.org/content/176629-195
 

Powiązane materiały
skojarzona immunoterapia rak jelita grubego niwolumab
KE: skojarzona immunoterapia w raku jelita grubego (dMMR, MSI-H)
rak jelita grubego MSI-H dMMR
FDA: immunoterapia w I linii leczenia raka jelita grubego z zaburzeniami MSI-H/dMMR
webinar pzwl rak jelita grubego
Webinar: Rak jelita grubego – aktualne dylematy i problemy w leczeniu
Akademia Raka Jelita Grubego
Akademia Raka Jelita Grubego 2020 – zaproszenie