Home > Centrum prasowe > Immunoterapia w rozsianym raku piersi – dr hab. Renata Duchnowska

Immunoterapia w rozsianym raku piersi – dr hab. Renata Duchnowska

 

IMMUNOTERAPIA RAKA PIERSI

Czy immunoterapia znajduje obecnie zastosowanie w leczeniu raka piersi? Polski wkład w badania nad wykorzystaniem leczenia immunologicznego w leczeniu przerzutów do mózgu w raku piersi. Dr hab. Renata Duchnowska, Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa: Immunoterapia w rozsianym raku piersi. Materiał zrealizowany podczas konferencji Immunoterapia Nowotworów, Łódź, maj 2016.

Jeżeli chodzi o immunoterapię w szerszym kontekście – takim, w jakim stosowana jest ona obecnie w przypadku leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca czy czerniaka – to na dzisiaj immunoterapia raka piersi to dopiero przyszłość. Nie mamy obecnie zarejestrowanych leków w kontekście immunoterapii raka piersi. Toczy się jednak szereg badań, zwłaszcza w potrójnie ujemnym raku piersi, gdzie brakuje terapii adresowanych na uchwyt punktów kontrolnych. To heterogenna grupa nowotworów, która jest potencjalnie tym fenotypem raka piersi, w którym immunoterapia może znaleźć zastosowanie. Należy podkreślić, że nie jest to jednak terapia dostępna na ten moment w Polsce czy nawet na świecie.

Warto wspomnieć też o obiecujących pracach polskiej grupy do spraw badań nad biologią i kliniką przerzutów raka piersi do mózgu. Badaczom udało się wykazać, że w przypadku przerzutów do mózgu dochodzi do ekspresji ligandu PD, a przeżycie chorych związane jest ekspresją PD-1 na limfocytach. (…) Chcielibyśmy rozpocząć badanie kliniczne dotyczące wykorzystania immunoterapii w przerzutach raka piersi do mózgu – opowiada dr. Renata Duchnowska z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 

Immunoterapia w rozsianym raku piersi – dr hab. Renata Duchnowska
6 głosów, średnia: 4.50 (wynik: 89%)
Powiązane materiały
Okiem eksperta: Postęp w terapii raka płuca 2017/2018
Leki immunokompetentne w leczeniu chorych na raka płuca – prof. Rodryg Ramlau
Immunoterapia zaawansowanego czerniaka – prof. Piotr Rutkowski
GLG Pharma pracuje nad terapią kombinowaną potrójnie negatywnego raka piersi