Home > Centrum prasowe > Innowacje w leczeniu chorych na raka płuca – IX Konferencja PolGRP

Innowacje w leczeniu chorych na raka płuca – IX Konferencja PolGRP

W dniach 6-7 listopada w Warszawie odbyła się IX Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca. Międzynarodowe wydarzenie zgromadziło około 200 specjalistów z różnych dziedzin medycyny, którzy podczas sympozjum poddali analizie najnowsze doniesienia w zakresie chorób nowotworowych klatki piersiowej. Podczas konferencji zaprezentowano wiele ciekawych innowacji oraz obiecujących rozwiązań w leczeniu chorych na raka płuca. Zdaniem ekspertów, w terapiach chorych na raka płuca na świecie zaczynają dominować coraz bardziej efektywne i coraz mniej obciążające metody. Wiele uwagi poświęcono tematyce immuno-onkologii.

Ten rok jest wyjątkowy pod względem nowych możliwości leczenia na raka płuca. Objawiło się to bardzo istotnymi publikacjami na najważniejszych kongresach onkologicznych na świecie (Chicago Denver). Jesteśmy na początku przełomu, gdyż badania udowodniły możliwość zastosowanie nowej metody leczenia w postaci cząsteczek immunologicznych, które zmieniają odpowiedź immunologiczną chorego człowieka oraz powodują, że zmienia się możliwość pozytywnej odpowiedzi na leki. Wiele wskazuje, że niebawem będziemy dysponować narzędziami medycznymi, które doprowadzą do istotnego wydłużenia czasu przeżycia chorych na raka płuca. W odniesieniu do tych leków trwa aktualnie proces rejestracji i są one obecnie dostępne w ramach międzynarodowych badań klinicznych, w których uczestniczą również polskie ośrodki – tłumaczy prof. Rodryg Ramlau z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Swoje wykłady dotyczące możliwości i potencjału immunoterapii w leczeniu raka płuca zaprezentowali m.in. prof. Paweł Krawczyk (Wstęp do immunoterapii nowotworów płuca i klatki piersiowej), prof. Dariusz M. Kowalski (Leki immunokompetentne w niedrobnokomórkowym raku płuca), prof. Rodryg Ramlau (Analiza danych klinicznych w niepłaskonabłonkowym raku płuca), dr Adam Płużański (Własne doświadczenia z niwolumabem – prezentacja przypadków klinicznych w płaskonabłonkowym raku płuca) oraz dr Kamila Wojas-Krawczyk (Podstawy immunoterapii).

Stosowana od niedawna w onkologii immunoterapia pozwala na pobudzenie odporności chorych na raka. Najpopularniejszą i najbardziej efektywną metodą jest immunoterapia molekularna. Po rozpoznaniu antygenów na komórkach nowotworowych wytwarza się przeciwciała wiążące się z odpowiednimi antygenami. Zadaniem immunoterapii onkologicznej jest zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych, a nie wzmocnienie układu odpornościowego. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników stosowane są tzw. blokery punktów kontrolnych układu immunologicznego, które trafiają w tkanki wykorzystywane przez komórki nowotworowe.

Podczas IX Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca podjęto również tematykę m.in. efektywnych i małoinwazyjnych metod torakochirurgicznych, zaprezentowano osiągnięcia biologii molekularnej oraz postępy w radioterapii, dzięki którym coraz częściej możliwe jest zastosowanie leczenia profilowanego według indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

 

Sprawozdanie z IX Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca, opracował Jarosław Gośliński, informacja prasowa

 

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia raka
Na czym polega immunoterapia raka?
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii