Home > Baza wiedzy > Decyzja NICE: niwolumab zatwierdzony w leczeniu raka płuca w Anglii

Decyzja NICE: niwolumab zatwierdzony w leczeniu raka płuca w Anglii

Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (NICE) w Anglii opublikował raport, w którym rekomenduje stosowanie immunoterapii niwolumabem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Decyzja Instytutu NICE powoduje, że niwolumab będzie dostępny dla Pacjentów w Anglii poprzez Fundusz Leków Onkologicznych (CDF). Terapia będzie refundowana po niepowodzeniu chemioterapii dla wszystkich pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których guzy wykazują ekspresję PD-L1.
 
Jak skomentował dr Alastair Greystoke, Wykładowca i Konsultant w zakresie Onkologii Medycznej z Freeman Hospital w Newcastle upon Tyne: Dzisiejsza decyzja to realny krok naprzód dla pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca i ich rodzin w Anglii. Decyzja ta otwiera dostęp do immunoterapii dla znacznie większej liczby chorych niż dotychczas. Rak płuca pozostaje ogromnym wyzwaniem – obecnie duża liczba osób, u których diagnozuje się zaawansowanego raka płuca w Wielkiej Brytanii umiera w ciągu jednego roku. Dzięki nowym terapiom, takim jak niwolumab, które już są dostępne na terytorium Anglii, jest nadzieja, że w nadchodzących latach zaobserwujemy statystycznie istotną poprawę.
 

NIWOLUMAB WYDŁUŻA ODSETEK PRZEŻYĆ – DANE Z ESMO

Na tegorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej 2017 (ESMO), zaprezentowano bezprecedensowe dane na temat wieloletnich przeżyć, osiągniętych dzięki terapii niwolumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia.

Po upływie trzech lat przy leczeniu niwolumabem uzyskano niemal trzykrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w porównaniu do terapii docetakselem w płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca [16% (21/135) versus 6% (8/137), HR 0,62; 95% CI: 0,48 do 0,80] oraz dwukrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca [18% (49/292) versus 9% (26/290), HR 0,73; 95% CI: 0,62 do 0,88]. Profil bezpieczeństwa niwolumabu był spójny z dotychczasowymi doniesieniami, a zdarzenia niepożądane stopnia 3 i 4 występowałyna poziomie ok 10%.
 

W OCZEKIWANIU NA REFUNDACJĘ

O poprawę dostępu do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów z rakiem płuca głośno apelują do Ministerstwa Zdrowia przedstawiciele organizacji pacjenckich:

Jak czytamy w komunikacie wystosowanym przez Stowarzyszenie – 12 września 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin spotkali się z Wiceministrem Zdrowia – dr hab. n. med. Marcinem Czechem, aby omówić trudną sytuację pacjentów z rakiem płuca związaną z brakiem dostępu do innowacyjnych terapii onkologicznych. Jednym z poruszonych tematów był obiecywany od kwietnia 2017 roku dostęp do immunoterapii i terapii antyangiogennych.

– Od dziesięciu lat walczymy o poprawę warunków leczenia i przeżycia pacjentów z rakiem płuca. Widzimy, że ostatnio na świecie dokonał się przełom i nowotwór ten, nawet w stadium zaawansowanym, dzięki najnowszym terapiom zaczyna być taktowany jako choroba przewlekła. Niestety w Polsce na nowoczesne terapie mogą liczyć tylko pacjenci z rakiem piersi, jelita grubego czy czerniakiem. Pacjenci z rakiem płuca traktowani są jako
chorzy drugiej kategorii – podsumowała Anna Żyłowska, Prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin.

 

NICE w Anglii zatwierdziło niwolumab w leczeniu raka płuca, źródło: informacje prasowe
Powiązane materiały
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom
Onkologia ma coraz więcej do zaoferowania pacjentom