Home > Baza wiedzy > Decyzja NICE: niwolumab zatwierdzony w leczeniu raka płuca w Anglii

Decyzja NICE: niwolumab zatwierdzony w leczeniu raka płuca w Anglii

Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (NICE) w Anglii opublikował raport, w którym rekomenduje stosowanie immunoterapii niwolumabem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Decyzja Instytutu NICE powoduje, że niwolumab będzie dostępny dla Pacjentów w Anglii poprzez Fundusz Leków Onkologicznych (CDF). Terapia będzie refundowana po niepowodzeniu chemioterapii dla wszystkich pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których guzy wykazują ekspresję PD-L1.
 
Jak skomentował dr Alastair Greystoke, Wykładowca i Konsultant w zakresie Onkologii Medycznej z Freeman Hospital w Newcastle upon Tyne: Dzisiejsza decyzja to realny krok naprzód dla pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca i ich rodzin w Anglii. Decyzja ta otwiera dostęp do immunoterapii dla znacznie większej liczby chorych niż dotychczas. Rak płuca pozostaje ogromnym wyzwaniem – obecnie duża liczba osób, u których diagnozuje się zaawansowanego raka płuca w Wielkiej Brytanii umiera w ciągu jednego roku. Dzięki nowym terapiom, takim jak niwolumab, które już są dostępne na terytorium Anglii, jest nadzieja, że w nadchodzących latach zaobserwujemy statystycznie istotną poprawę.
 

NIWOLUMAB WYDŁUŻA ODSETEK PRZEŻYĆ – DANE Z ESMO

Na tegorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej 2017 (ESMO), zaprezentowano bezprecedensowe dane na temat wieloletnich przeżyć, osiągniętych dzięki terapii niwolumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia.

Po upływie trzech lat przy leczeniu niwolumabem uzyskano niemal trzykrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w porównaniu do terapii docetakselem w płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca [16% (21/135) versus 6% (8/137), HR 0,62; 95% CI: 0,48 do 0,80] oraz dwukrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca [18% (49/292) versus 9% (26/290), HR 0,73; 95% CI: 0,62 do 0,88]. Profil bezpieczeństwa niwolumabu był spójny z dotychczasowymi doniesieniami, a zdarzenia niepożądane stopnia 3 i 4 występowałyna poziomie ok 10%.
 

W OCZEKIWANIU NA REFUNDACJĘ

O poprawę dostępu do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów z rakiem płuca głośno apelują do Ministerstwa Zdrowia przedstawiciele organizacji pacjenckich:

Jak czytamy w komunikacie wystosowanym przez Stowarzyszenie – 12 września 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin spotkali się z Wiceministrem Zdrowia – dr hab. n. med. Marcinem Czechem, aby omówić trudną sytuację pacjentów z rakiem płuca związaną z brakiem dostępu do innowacyjnych terapii onkologicznych. Jednym z poruszonych tematów był obiecywany od kwietnia 2017 roku dostęp do immunoterapii i terapii antyangiogennych.

– Od dziesięciu lat walczymy o poprawę warunków leczenia i przeżycia pacjentów z rakiem płuca. Widzimy, że ostatnio na świecie dokonał się przełom i nowotwór ten, nawet w stadium zaawansowanym, dzięki najnowszym terapiom zaczyna być taktowany jako choroba przewlekła. Niestety w Polsce na nowoczesne terapie mogą liczyć tylko pacjenci z rakiem piersi, jelita grubego czy czerniakiem. Pacjenci z rakiem płuca traktowani są jako
chorzy drugiej kategorii – podsumowała Anna Żyłowska, Prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin.

 

NICE w Anglii zatwierdziło niwolumab w leczeniu raka płuca, źródło: informacje prasowe
Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia