Home > Baza wiedzy > KE: leczenie skojarzone pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym

KE: leczenie skojarzone pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym

niwolumab kabozantynib

Komisja Europejska zatwierdziła połączenie niwolumabu z kabozantynibem jako terapię pierwszej linii u chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC). Decyzja została podjęta na podstawie danych pochodzących z badania klinicznego CheckMate -9ER.

W badaniu III fazy CheckMate-9ER 651 pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej niwolumab w pierwszej linii leczenia w skojarzeniu z kabozantynibem (n = 323) lub do grupy otrzymującej standardową terapię sunitynibem (n = 328).

Wykazano, że zastosowanie terapii skojarzonej niwolumb + kabozantynib prowadziło do podwojenia czasu przeżycia wolnego od progresji, zwiększało wskaźnik odpowiedzi na leczenie oraz istotnie wydłużało czas przeżycia całkowitego w porównaniu do terapii sunitynibem.

Decyzja Komisji Europejskiej oznacza dopuszczenie terapii skojarzonej do stosowania na terenie UE. Dla przypomnienia, w styczniu 2021 roku podobną decyzję podjęła Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

Źródło: www.ema.europa.eu

ZOBACZ WIĘCEJ: NOWOTWORY NERKI

SPRADŹ: NA CZYM POLEGA IMMUNOTERAPIA RAKA

Powiązane materiały
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
polska grupa raka nerki
Polska Grupa Raka Nerki: nowotwory nerki można skutecznie leczyć
Polska Grupa Raka Nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!
fundacja nadzieja
Apel pacjentów chorujących na raka nerki