Home > Baza wiedzy > Komisja Europejska dopuściła pembrolizumab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

Komisja Europejska dopuściła pembrolizumab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

pembrolizumab w raku płuca decyzja

W pierwszych dniach sierpnia 2016 roku Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie na terenie Unii Europejskiej cząsteczki pembrolizumab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat leczenia systemowego.

Nowe wskazanie zostało zarejestrowane na podstawie wyników badania KEYNOTE-010, w którym wykazano, że stosowanie cząsteczki powoduje wydłużenie przeżycia całkowitego (overall survival, OS) w porównaniu ze standardową chemioterapią. Decyzja KE zawiera zastrzeżenie, iż u chorych, których guzy są EGFR lub ALK pozytywne, należy w pierwszej kolejności zastosować odpowiedni inhibitor EFGR lub ALK, odpowiednio, przed rozpoczęciem leczenia z pembrolizumabem.

Pembrolizumab jest przeciwciałem, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 ( PD-1 ) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Receptor PD-1 jest negatywnym regulatorem aktywności limfocytów T, w stosunku do którego wykazano, że jest zaangażowany w kontrolowanie odpowiedz i immunologicznej limfocytów T.

Wcześnej, bo w pierwszej połowie tego roku Komisja Europejska zaaprobowała również stosowanie monoterapii niwolumabem u dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), poddanych wcześniejszej chemioterapii.

Leczenie zaawansowanego niedrobnomórkowego raka płuca wspomnianymi cząsteczkami jest obecnie dostępne dla polskich pacjentów jedynie w ramach badań klinicznych.

zobacz więcej: immunoterapia raka płuca

 

Komisja Europejska dopuściła pembrolizumab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca, opracował JG,

więcej: www.onclive.com/web-exclusives/pembrolizumab-gains-european-approval-for-pdl1-nsclc

 

Powiązane materiały
Europejska Agencja Leków immunoterapia
EMA: nowe wskazania dla preparatów związanych z obszarem immuno-onkologii
immunoterapia rak szyjki macicy
Rejestracja FDA: immunoterapia w raku szyjki macicy
Paweł Krawczyk onkolog
Prof. Paweł Krawczyk: priorytety i wyzwania w leczeniu raka płuca
rak jelita grubego MSI-H dMMR
FDA: immunoterapia w I linii leczenia raka jelita grubego z zaburzeniami MSI-H/dMMR