Home > Baza wiedzy > Komisja Europejska – durwalumab w leczeniu raka drobnokomórkowego płuca

Komisja Europejska – durwalumab w leczeniu raka drobnokomórkowego płuca

komisja europejska zatwierdziła immunoterapie

Komisja Europejska zarejestrowała cząsteczkę durwalumab w połączeniu ze standardową chemioterapią (etopozyd + karboplatyna/cisplatyna) w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium uogólnionym (ES-SCLC).

Decyzja została oparta na wynikach III fazy badania klinicznego CASPIAN, które wykazało, że zastosowanie immunoterapii durwalumabem w połączeniu z chemioterapią wiązało się z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia (OS) u chorych z rakiem drobnokomórkowym w stadium rozsiewu.

W marcu 2020 roku decyzję o dopuszczeniu durwalumabu do leczenia I linii u chorych z rakiem drobnokmórkowym płuca na terenie Stanów Zjednoczonych podjęła Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) (czytaj).

Szacuje się, że rak drobnokomórkowy płuca stanowi około 20% wszystkich nowotwór płuca. W chwili rozpoznania u 70-80% pacjentów stwierdza się przerzuty odległe. Główną metodą leczenia – od lat – pozostaje chemioterapia. Rokowania w postaci uogólnionej DRP pozostają niepomyślne. Nadzieję, na poprawę wyników leczenia daje zastosowanie nowoczesnej immunoterapii.

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA W RAKU PŁUCA