Home > Baza wiedzy > J. Konarzewska-Król: Czekamy na przełom w leczeniu raka płuca

J. Konarzewska-Król: Czekamy na przełom w leczeniu raka płuca

fundacja nadzieja

Eksperci debatujący podczas panelu „Nowe podejście w leczeniu nowotworów – immunoterapia, podwójna immunoterapia i diagnostyka molekularna” zorganizowanego w ramach X Forum Pacjentów Onkologicznych są zgodni co do faktu, że nie można mówić o dobrym leczeniu bez precyzyjnej diagnozy. Dzięki mnogości metod terapeutycznych o terapii onkologicznej mówi się dziś jako o leczeniu spersonalizowanym.

Aby jak najlepiej wykorzystać dostępne opcje terapeutyczne konieczna jest optymalizacja diagnostyki, która – odpowiednio przeprowadzona i szeroko dostępna – służy wykryciu nowotworu, określeniu jego stopnia zaawansowania oraz charakterystyki patomorfologicznej i molekularnej. Pozwala także na dobór odpowiedniej dla danego pacjenta metody leczenia, ocenę skuteczności terapii oraz wczesne wykrycie ewentualnych powikłań leczenia i nawrotu choroby.

Jedną z kluczowych potrzeb wskazywaną w trakcie dyskusji był szeroki dostęp do Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS), które w opinii klinicystów jest dziś fundamentem pracy onkologów. Omawiając przykład raka płuca zwrócono uwagę na fakt, że ograniczony dostęp do diagnostyki wpływa często na niskie wykorzystanie dostępnych obecnie w ramach programów lekowych opcji terapeutycznych, tj. immunoterapii.

Kolejnym elementem wymagającym wdrożenia pilnych zmian jest utworzenie wyspecjalizowanych w leczeniu konkretnego nowotworu centrów doskonałości, które powinny czuwać nad całym procesem terapeutycznym.

Klinicyści podkreślają, że immunoterapia nie jest leczeniem dla wszystkich, jednak w przypadku wielu nowotworów, tj. np. czerniak czy rak płuca stała się przełomem i znacznie poprawiła wyniki terapii pacjentów. W odniesieniu do innowacyjnej formy leczenia, Joanna Konarzewska-Król, dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja, podkreśliła, że edukacja pacjenta w zakresie nowoczesnych terapii stanowi priorytet działań kampanii „Immunoterapia ratuje życie”. Dziękując za długo wyczekiwaną decyzję o refundacji leczenia immunoterapią skojarzoną w 1 linii u pacjentów z rakiem nerki zaznaczyła, że pacjenci z rakiem płuca również liczą na podobny przełom.

W przypadku raka płuca skojarzenie podwójnej immunoterapii niwolumabem i ipilimumabem ze zmniejszoną liczbą cykli chemioterapii przynosi doskonałe efekty i wiąże się z ograniczeniem toksyczności leczenia. Jako dodatkowe korzyści wskazuje fakt, że leczenie może być stosowane u wszystkich pacjentów bez względu na oznaczenie poziomu ekspresji PDL u chorego i jest ograniczone w czasie do 2 lat – podkreśla Joanna Konarzewska-Król.

FORUM PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – RELACJA

 
ZOBACZ WIĘCEJ: RAK PŁUCA

Powiązane materiały
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań
Materiał filmowy – Immunoterapia: rewolucja w raku płuca
immunoterapia rewolucja letnia akademia onkologiczna
XIII Letnia Akademia Onkologiczna: immunoterapia spełnia definicję rewolucji