Home > Centrum prasowe > Kontrowersje wokół wrześniowej listy refundacyjnej

Kontrowersje wokół wrześniowej listy refundacyjnej

refundacja niwolumabu

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych apeluje do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie zdecydowanych kroków w sprawie blokowania przez firmy farmaceutyczne dostępu do programów lekowych. W tym celu wydała oświadczenie.

Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę się na refundację immunoterapii – leku niwolumab dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Decyzję o udostępnieniu leku polskim pacjentom zablokowała niemiecka firma Merck, producent leku dostępnego w ramach programu lekowego B.52 „Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie”, do którego miałby zostać dołączony niwolumab.

Immunoterapia do tej pory dostępna była dla chorych z nowotworami głowy i szyi w ramach RDTL. Przez zawiłość tej procedury, pacjenci niejednokrotnie nie mogli skorzystać z terapii, mimo uzyskania indywidualnej zgody ministra zdrowia na zastosowanie tego leczenia. Wejście niwolumabu do programu lekowego dałoby szansę
wielu pacjentom, którzy obecnie nie mają innej opcji terapeutycznej. Zachowanie firmy Merck jest niezrozumiałe, jednakże firma nie odpowiada na pytania mediów i pacjentów, nie komentuje swojej decyzji.

Jak zauważa rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka:

Możliwością wyjścia z tej patowej sytuacji jest dopisanie leku niwolumab w formie załącznika A do istniejącego programu lekowego, jak to miało miejsce w programie B.32 „Leczenie Choroby Leśniowskiego – Crohna”. Panie ministrze, czekamy na Pana decyzję! Nie możemy poddawać się naciskom firm, które kierują się wyłącznie własnym interesem, a nie dobrem pacjenta.

W oczekiwaniu na refundację immunoterapii w nowotworach głowy i szyi

Swój apel wystosowały również Polskie Amazonki Ruch Społeczny i Fundacja Onkologiczna Nadzieja, które od wspierają walkę pacjentów z zaawansowanymi nowotworami głowy i szyi o dostęp do leczenia niwolumabem:

Mimo zgody Ministerstwa Zdrowia, długo oczekiwany i skuteczny lek dla pacjentów z nowotworami głowy i szyi – niwolumab, nie znalazł się na wrześniowej liście refundacyjnej, ponieważ firma farmaceutyczna Merck zablokowała proces. Uważamy, że zdrowie jest wartością cenniejszą niż wszystko inne. Dla pacjentów każda chwila ma
znaczenie – upływający czas działa na ich niekorzyść.

Chorzy od dawna proszą więc o możliwość dostępu do immunoterapii. Merck blokując program lekowy z immunoterapią odebrał pacjentom szansę na nowatorskie leczenie. Czy naprawdę tak powinno być? Czy patrząc na to co się dzieje, powinniśmy milczeć? Nie. Nie zgadzamy się na tego typu praktyki prowadzone przez firmy farmaceutyczne. 

Swoje stanowisko w sprawie programu lekowego dot. nowotworów głowy i szyi przedstawiła również firma Merck

Mając na uwadze potrzeby wszystkich pacjentów, firma Merck, odnosząc się do nowego kształtu programu lekowego dot. nowotworów głowy i szyi, zwróciła uwagę na potrzebę objęcia refundacją dwóch bardzo potrzebnych leków w terapii nawracającego i/lub z przerzutami raka głowy i szyi: niwolumab i cetuksymab. Zależało nam na tym, aby wszyscy pacjenci mieli szansę odnieść korzyść ze zmian w programie leczenia nowotworów głowy i szyi, uzyskując dostęp do leczenia zarówno w pierwszej, jak i drugiej linii w chorobie nawrotowej i/lub z przerzutami, zgodnie z przyjętym w wytycznych klinicznych światowym standardem oraz najnowszą wiedzą medyczną.

Uczestnicząc równolegle w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia mieliśmy nadzieję, iż program w powyższym kształcie zostanie wprowadzony od 1 września br. Niezwłocznie jednak po uzyskaniu informacji o objęciu refundacją wyłącznie leku niwolumab, firma Merck, kierując się dobrem pacjentów, zaakceptowała proponowane zmiany programowe tj. uwzględnienie tylko leku niwolumab w leczeniu pacjentów po progresji w trakcie lub po terapii pochodnymi platyny (druga linia leczenia).

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nasza firma nigdy nie kwestionowała wartości klinicznej leku niwolumab, a potrzeby pacjentów z nowotworami szyi i głowy, którzy oczekują wprowadzenia innowacyjnych leków o sprawdzonej skuteczności, są dla nas priorytetem. Tym samym nie było naszą intencją by utrudniać jego wprowadzenie do programu lekowego.

Aktualnie pacjenci z zaawansowanym przerzutowym lub nawrotowym rakiem głowy i szyi mogą być leczeni refundowaną, ale suboptymalną chemioterapią, która nie spełnia światowego standardu postępowania. Cetuksymab w skojarzeniu z terapią opartą na pochodnych platyny jest rekomendowany jako preferowana opcja w pierwszej linii leczenia przerzutowego i/lub nawrotowego raka głowy i szyi przez NCCN, jak również przez polskie wytyczne PTOK 2014, wytyczne CMKP oraz wytyczne europejskie (w tym również przez NICE). Warto nadmienić, że 14 marca 2019 r. Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację nr 14/2019 dla produktu leczniczego cetuksymab we wskazanej populacji.

 źródła: informacje prasowe

 

Powiązane materiały
nowotwory głowy i szyi
Nowotwory regionu głowy i szyi
immunoterapia raka głowy i szyi
Immunoterapia w nowotworach głowy i szyi
dr Bartosz Spławski onkolog
Dr Bartosz Spławski: immunoterapia przydatna w nowotworach głowy i szyi
dr Izabela Łasińska poznań onkolog
Dr n. med. Izabela Łasińska o immunoterapii nowotworów regionu głowy i szyi