Home > Centrum prasowe > Możliwości leczenia immunoterapią w niedrobnokomórkowym raku płuca – stan na 2019 rok

Możliwości leczenia immunoterapią w niedrobnokomórkowym raku płuca – stan na 2019 rok

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk (Katedra i Klinika Pulmonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie): jak aktualnie wygląda dostęp oraz możliwości zastosowania immunoterapii w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Materiał zrealizowany podczas debaty eksperckiej „ Immunoterapie: Nowe możliwości leczenia” z udziałem lekarzy, przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia oraz reprezentanta Pacjentów. Wydarzenie zostało zorganizowane przed redakcję serwisu politykazdrowotna.pl

W II linii leczenia, po chemioterapii, mamy sporo immunoterapeutyków dla naszych pacjentów –Jednocześnie brakuje dwóch leków, które są zarejestrowane w Europie, a w Polsce nie są refundowane, tj. niwolumab dla chorych na raka niepłaskonabłonkowego i pembrolizumab – dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z wysoką ekspresją markera PDL-1. Wprowadzenie tych leków nie spowodowałoby większych kosztów, ponieważ i tak mamy immunoterapię w II linii leczenia, a lekarze mieliby większy asortyment leków – tłumaczy ekspert.

Niebawem możemy spodziewać się nowych terapii niedrobnokomórkowego raka płuca w Europie – opartych na połączeniu immunoterapii z klasyczną chemioterapią, połączeniu dwóch cząsteczek immunokompetentnych (niwolumab + ipilimuabm) oraz terapii konsolidującej durwalumabem u chorych po radiochemioterapii.
 

Powiązane materiały
immunoterapia neoadiuwantowa
FDA: neoadiuwantowa immunoterapia u chorych na operacyjnego NDRP
hamuj raka
Cele oraz postulaty zmian w obszarze raka płuca
rak płuca raport
Raport: Jednoczasowa radiochemioterapia w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego, nieoperacyjnego raka płuca
rak płuca 21 raport
Raport: Rak Płuca – 2021. Rekomendacje zmian