Home > Centrum prasowe > Niekomercyjne badanie kliniczne: immunoterapia raka kory nadnercza

Niekomercyjne badanie kliniczne: immunoterapia raka kory nadnercza

narodowy instytut onkologii gliwice

Projekt Pembrolizumab w Terapii Zaawansowanego Progresującego Raka Kory Nadnerczy Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach jako 1 z 12 projektów otrzymał finansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich.

Dzięki wsparciu ABM możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do innowacyjnej opieki i terapii. Aktualnie w Polsce brak alternatywnych systemowych terapii dla chorych z zaawansowanym rakiem kory nadnerczy po wyczerpaniu chemioterapii pierwszej linii. Proponowane w projekcie leczenie będzie szansą na przedłużenie czasu wolnego od progresji, z częściową remisją choroby u chorych, u których wyczerpano nieliczne dostępne standardowe terapie.

Głównym celem badania będzie ocena efektywności i tolerancji leczenia inhibitorem punktu kontroli immunologicznej – pembrolizumabem – w zaawansowanym miejscowo, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem kory nadnerczy, po wyczerpaniu chemioterapii pierwszej linii. Jednocześnie prowadzona analiza biomarkerów może przyczynić się w przyszłości do personalizacji leczenia.

Do badania zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego, nieoperacyjnego, progresującego raka kory nadnercza. Warunkiem kwalifikacji, poza świadomą zgodą pacjenta, będzie wyczerpanie standardowych metod terapii i potwierdzenie progresji w czasie określonym w protokole, wiek > 18 roku życia, stan kliniczny wg ECOG <2 , mierzalna choroba wg RECIST 1.1, adekwatna funkcja szpiku i narządów wewnętrznych oraz skuteczna antykoncepcja w przypadku pacjentów w wieku reprodukcyjnym.

źródło: www.io.gliwice.pl/

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE

Powiązane materiały
czerniak poprawiają się wyniki leczenia
Czerniak – przybywa zachorowań, ale rośnie skuteczność leczenia
co w zdrowiu immunoterapia
Dyskusja: podwójna immunoterapia z dwoma cyklami chemioterapii w raku płuca
immunoterapia czerniaka dzieci
Dzieci z czerniakiem z dostępem do pierwszej, refundowanej immunoterapii
powikłania immunologiczne
Powikłania immunologiczne u chorych na raka płuca – wyniki badań