Home > Baza wiedzy > FDA: Nowa opcja leczenia skojarzonego dla chorych na raka nerki

FDA: Nowa opcja leczenia skojarzonego dla chorych na raka nerki

niwolumab kabozantynib rak nerki

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała w styczniu 2021 roku nową terapię w pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.

Chodzi o połączenie immunoterapii niwolumabem z kabozantynibem. Badania kliniczne III fazy wykazały, że terapia prowadzi do istotnego zmniejszenia ryzyka progresji choroby lub zgonu i wydłuża czas przeżycia całkowitego.

Niwolumab + kabozantynib w leczeniu raka nerki

Efektywność powyższego schematu leczenia została oceniona w międzynarodowym badaniu klinicznym CheckMate-9ER (NCT03141177), w którym uczestniczyło łącznie 651 pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym. Chorych przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej niwolumab w pierwszej linii leczenia w skojarzeniu z kabozantynibem (n = 323) lub w skojarzeniu z sunitynibem (n = 328).

Okazało się, że zastosowanie terapii skojarzonej niwolumab + kabozantynib prowadziło to istotnego statystycznie wydłużenia czasu wolnego od progresji (PFS), poprawy całkowitego odsetka przeżycia (OS) oraz zwiększenia odsetka obiektywnych odpowiedzi (ORR).

źródło: https://www.fda.gov/

POLECAMY: IMMUNOTERAPIA RAKA NERKI

Powiązane materiały
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
Jakub Kucharz rak nerki
Webinar: Ścieżka pacjenta i możliwości terapeutyczne w leczeniu raka nerki
polska grupa raka nerki
Polska Grupa Raka Nerki: nowotwory nerki można skutecznie leczyć
Polska Grupa Raka Nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – ten nowotwór można leczyć!