Home > Baza wiedzy > Nowe doniesienia dotyczące badania klinicznego CheckMate -9LA

Nowe doniesienia dotyczące badania klinicznego CheckMate -9LA

ipilimumab rak płuca

Badanie kliniczne 3. fazy CheckMate -9LA oceniające stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu w skojarzeniu z chemioterapią spełniło kryteria pierwszorzędowego punktu końcowego, wykazując poprawę przeżycia całkowitego w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rakiem płuca.

W badaniu oceniano stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu jednocześnie z dwoma cyklami chemioterapii w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że według wyników planowej analizy pośredniej w badaniu CheckMate -9LA, oceniającym stosowanie niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu podawanych równocześnie z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca spełnione zostały kryteria pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci dłuższego przeżycia całkowitego (overall survival – OS).

Ramię kontrolne w badaniu stanowiła sama chemioterapia (do 4 cykli), a następnie opcjonalne leczenie podtrzymujące. Profil bezpieczeństwa niwolumabu i niskiej dawki ipilimumabu oraz dwóch cykli chemioterapii w badaniu CheckMate -9LA odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanych w leczeniu pierwszej linii NDRP.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników badania CheckMate -9LA, które dowodzą potencjału niwolumabu w skojarzeniu z niską dawką ipilimumabu w zakresie wydłużenia przeżycia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca poddawanych terapii w pierwszej linii obejmującej krótką chemioterapię – skomentował dr Fouad Namouni, kierujący Działem Onkologii w Bristol-Myers Squibb.

Teraz spółka przeprowadzi pełną ocenę danych z badania CheckMate -9LA, której wyniki zostaną zaprezentowane podczas zbliżającego się kongresu oraz przekazane organom regulacyjnym.

źródło: materiały prasowe

ZOBACZ: IMMUNOTERAPIA RAKA PŁUCA

Powiązane materiały
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce
Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce
agencja technologii badań medycznych
Prezes AOTMiT na „TAK” dla zmian w programie lekowym B.58
dr Michał Seweryn
Polak w zespole, który pracuje nad innowacyjną metodą walki z rakiem
refundacja podwójnej immunoterapii raka jelita
Podwójna immunoterapia refundowana dla pacjentów z rakiem jelita grubego