Home > Centrum prasowe > Aktualizacja wytycznych ASCO dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca

Aktualizacja wytycznych ASCO dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca

American Society of Clinical Oncology (ASCO) opublikowała nowe wytyczne, które precyzują schemat leczenia pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Uaktualniona wersja obejmuje zalecenia dotyczące stosowania immunoterapii raka płuca oraz leków ukierunkowanych molekularnie u chorych ze zmianami w genach EGFR, ALK i ROS1. Nowe zalecania zostały opracowane w oparciu o 14 kontrolowanych badań klinicznych z randomizacją.
 
Jak czytamy na portalu termiedia.pl – zgodnie z najnowszymi zaleceniami, chorym z niewielką ekspresją PD-L1 należy zaproponować w pierwszej linii leczenia standardową chemioterapię. Pembrolizumab w monoterapii zalecany jest u chorych z wysoką ekspresją PD-L1. Nie zaleca się stosowania innych inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego, skojarzenia kilku leków z tej grupy, a także ich skojarzenia z chemioterapią.

W leczeniu drugiej linii chorych z wysoką ekspresją PD-L1, nieotrzymujących wcześniej immunoterapii należy stosować niwolumab, pembrolizumab lub atezolizumab w monoterapii. Jednak u chorych z niewielką lub nieznaną ekspresją PD-L1 należy stosować niwolumab, atezolizumab lub chemioterapię. Nie zaleca się stosowania innych inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego, skojarzenia kilku leków z tej grupy, a także ich skojarzenia z chemioterapią.

 

Aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca, źródła:

www.termedia.pl/pulmonologia/Nowa-era-w-leczeniu-chorych-na-NDRP-w-IV-stadium-,27508.html
www.onclive.com/web-exclusives/asco-updates-treatment-guidelines-for-advanced-nsclc

Powiązane materiały
warsztaty onkologiczne dla chorych na raka
Warsztaty onkologiczne „ŻYJEMY” dla pacjentów oraz bliskich
przewodnik o immunoterapii raka
Przewodnik dla pacjenta dotyczący immunoterapii (PDF)
bezpieczeństwo immunoterapii aplikacja
Bezpieczeństwo immunoterapii – aplikacja dla lekarzy
immunoterapia w zastrzyku
Immunoterapia w zastrzyku – nowa forma podawania leku