Home > Centrum prasowe > Aktualizacja wytycznych ASCO dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca

Aktualizacja wytycznych ASCO dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca

American Society of Clinical Oncology (ASCO) opublikowała nowe wytyczne, które precyzują schemat leczenia pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Uaktualniona wersja obejmuje zalecenia dotyczące stosowania immunoterapii raka płuca oraz leków ukierunkowanych molekularnie u chorych ze zmianami w genach EGFR, ALK i ROS1. Nowe zalecania zostały opracowane w oparciu o 14 kontrolowanych badań klinicznych z randomizacją.
 
Jak czytamy na portalu termiedia.pl – zgodnie z najnowszymi zaleceniami, chorym z niewielką ekspresją PD-L1 należy zaproponować w pierwszej linii leczenia standardową chemioterapię. Pembrolizumab w monoterapii zalecany jest u chorych z wysoką ekspresją PD-L1. Nie zaleca się stosowania innych inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego, skojarzenia kilku leków z tej grupy, a także ich skojarzenia z chemioterapią.

W leczeniu drugiej linii chorych z wysoką ekspresją PD-L1, nieotrzymujących wcześniej immunoterapii należy stosować niwolumab, pembrolizumab lub atezolizumab w monoterapii. Jednak u chorych z niewielką lub nieznaną ekspresją PD-L1 należy stosować niwolumab, atezolizumab lub chemioterapię. Nie zaleca się stosowania innych inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego, skojarzenia kilku leków z tej grupy, a także ich skojarzenia z chemioterapią.

 

Aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia zaawansowanego raka płuca, źródła:

www.termedia.pl/pulmonologia/Nowa-era-w-leczeniu-chorych-na-NDRP-w-IV-stadium-,27508.html
www.onclive.com/web-exclusives/asco-updates-treatment-guidelines-for-advanced-nsclc

Powiązane materiały
narodowy instytut onkologii czerniak
Przedoperacyjne leczenie czerniaka III stopnia za pomocą immunoterapii
leczenie neoadjuwantowe raka płuca
Refundacja terapii neoadjuwantowej poszerza dostęp do leczenia raka płuca
światowy dzień raka nerki
Światowy Dzień Raka Nerki – komunikacja podstawą współpracy
terapie komórkowe raka
Terapie komórkowe – precyzyjna immunoterapia