Home > Baza wiedzy > Nowotwór dróg żółciowych – immunoterapia

Nowotwór dróg żółciowych – immunoterapia

FDA decyzja immunoterapia

2 września 2022 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zarejestrowała cząsteczkę durwalumab (immunoterapia) w skojarzeniu z gemcytabiną i cisplatyną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nowotworem dróg żółciowych (BTC).

Skuteczność takiego połączenia oceniono w badaniu TOPAZ-1. Decyzja FDA oznacza zgodę na stosowanie wspomnianej terapii na terenie Stanów Zjednoczonych.

Rak dróg żółciowych

Rak dróg żółciowych (CCA) jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z ich nabłonka. Ze względu na lokalizację, wyróżniamy:

  • raki wewnątrzwątrobowe dróg żółciowych (10-15%)
  • raki zewnątrzwątrobowe dróg żółciowych: górne – zlokalizowany powyżej miejsca podziału przewodu
    wątrobowego wspólnego na prawy i lewy przewód wątrobowy (60-70%) i dolne – znajdujące się w dalszej
    części przewodu żółciowego wspólnego (20-30%).

W momencie rozpoznania u około 80% chorych na raka dróg żółciowych stwierdza się naciekanie naczyń,
a u 35% przerzuty do węzłów chłonnych, dlatego zabiegi resekcyjne można wykonać jedynie w niewielkiej grupie ściśle wyselekcjonowanych pacjentów.

Decyzja FDA dotycząca dopuszczenia immunoterapii w raku dróg żółciowych, daje nadzieję na poprawę wyników leczenia w tym wskazaniu.

źródło: https://evidence.nejm.org/doi/abs/10.1056/EVIDoa2200015

PRZEJDŹ DO: STRONA GŁÓWNA